Etikettarkiv: Brottmål

Högsta domstolen prövar om en tjänstledig åklagare med tidsbegränsad anställning som domare i hovrätt är förhindrad att handlägga brottmål på grund av jäv

En åklagare, som var tjänstledig från Åklagarmyndigheten och tjänstgjorde som adjungerad ledamot i hovrätten deltog i avgörandet av ett narkotikamål. Högsta domstolen har ansett den adjungerade ledmoten jävig att handlägga brottmålet. Resning har dock inte beviljats.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Nya riktlinjer för sakframställning i hovrätten

Svea hovrätt publicerar nya promemorior om riktlinjer för sakframställning och framläggande av bevisning i brottmål respektive dispositiva tvistemål och familjemål. Promemoriorna ersätter tidigare riktlinjer. Promemoriorna är avsedda att vara ett stöd för parter och ombud i förberedelserna inför en huvudförhandling i hovrätten, säger hovrättsrådet Per Sundberg. Promemorian om sakframställning o…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten skärper straffet i ett mål angående grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m.

Hovrätten har i dag meddelat dom i ett överklagat brottmål från Borås tingsrätt gällande grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m. Genom domen döms en 47-årig man för flera hundra sexualbrott begångna över internet under närmare fem års tid. Brotten har begåtts mot drygt hundra barn.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förtydligande angående mål om grovt skattebrott eller vårdslös skatteuppgift

Igår, tisdagen den 29 november, höll Haparanda tingsrätt huvudförhandling i ett brottmål. Eftersom det i medierapporteringen framkommer missvisande uppgifter vill vi genom detta pressmeddelande förtydliga vad målet handlar om.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Intervjuundersökning

Gällivare tingsrätt genomför intervjuundersökning med fokus på jämställdhets­integrering Gällivare tingsrätt kommer att, som en del av tingsrättens kvalitetsarbete, intervjua parter och vittnen i brottmål och tvistemål. Intervjuerna kommer att ske under tidsperioden 3 oktober till den 28 oktober 2016.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Frikännande dom i mål om mord m.m. på Docentgatan i Malmö 1998

Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i det mål där en nu 54-årig man stått åtalad för mord, försök till mord och grov mordbrand genom att ha anlagt brand i sin ex-flickväns lägenhet på Docentgatan i Malmö 1998. Tingsrätten har frikänt mannen eftersom den bevisning som lagts fram till stöd för att 54-åringen är den som anlagt branden inte når upp till de beviskrav som gäller i brottmål.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Falu tingsrätt dömer läkare till långt fängelsestraff för bland annat grova sexualbrott mot barn

Falu tingsrätt har i dag meddelat dom mot en läkare i ett uppmärksammat brottmål. Bland annat döms läkaren för omkring hundra fall av grovt sexuellt utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering eller sexuellt övergrepp mot barn. Påföljden bestäms till fängelse i fyra år. Den dömde läkaren skall också betala skadestånd till målsägandena med…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Falu tingsrätt dömer läkare till långt fängelsestraff för bland annat grova sexualbrott mot barn

Falu tingsrätt har i dag meddelat dom mot en läkare i ett uppmärksammat brottmål. Bland annat döms läkaren för omkring hundra fall av grovt sexuellt utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering eller sexuellt övergrepp mot barn. Påföljden bestäms till fängelse i fyra år. Den dömde läkaren skall också betala skadestånd till målsägandena med…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Stockholms tingsrätt dömer trygghetsansvarig hos AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) för mutbrott och grov trolöshet mot huvudman

Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i det brottmål där en tidigare trygghetsansvarig hos AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) åtalats för grova mutbrott och omfattande förmögenhetsbrott 1999-2002 i förhållande till Falck Security AB (Falck). Åklagaren har även åtalat sex tidigare anställda hos Falck för bestickningsbrott och i vissa fall för grova bedrägerier.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrättens dom i det brottmål som avsåg att en anställd vid Försäkringskassan gjort oriktiga utbetalningar om drygt 36 miljoner kronor

Hovrätten meddelade den 5 oktober 2007 dom i det brottmål (målnummer B 3519-07) som avsåg att en anställd vid Försäkringskassan hade gjort oriktiga utbetalningar om drygt 36 miljoner kr från kassan. Två av de fyra som var tilltalade vid tingsrätten hade överklagat till hovrätten. Hovrätten fastställde tingsrättens dom i fråga om vad de båda hade gjort sig skyldiga till och att de skulle få två…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Bortförandet och misshandeln av "pantbanksdirektören"

Hovrätten har den 4 januari 2008 meddelat dom i ett brottmål, som har avsett bortförandet och misshandeln av en man (i vissa tidningsartiklar m.m. kallad ”pantbanksdirektören”) i april 2007. Hovrätten dömer två av de tilltalade för inblandning i brotten, men ogillar åtalet mot en av de personer som dömdes av tingsrätten. I likhet med tingsrätten ogillar hovrätten åtalet mot två andra tilltalade.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mordet på Dimvädersgatan i Göteborg den 10 september 2008

Hovrätten har den 7 oktober 2009 meddelat dom i ett brottmål som avsett dödskjutningen av en ung man på Dimvädersgatan i Göteborg. En av de personer som dömdes vid tingsrätten för bl.a. medhjälp till mord har av hovrätten i stället dömts för bl.a. grov misshandel. Fängelsestraffets längd har sänkts från elva till fyra år. Beträffande den andra person som dömdes vid tingsrätten har hovrätten…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i B 336-15

Skaraborgs tingsrätt har idag meddelat dom i ett större brottmål (B 336-15). Huvudförhandling började den 24 september och pågick under 17 dagar. Den avslutades den 12 november. Totalt väcktes åtal mot 12 personer för olika brott. 6 personer stod åtalade för bl.a. grovt narkotikabrott, en person stod åtalad för medhjälp till grovt narkotikabrott, fyra personer stod åtalade för utpressning, grov…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ändring i överklagade brottmål

Enligt en undersökning från Svea hovrätt som presenteras idag ändras 44 % av alla överklagade brottmålsdomar som prövas av hovrätten. År 2011 var motsvarande andel 47 %. I mål där endast den tilltalade överklagat ligger ändringsfrekvensen på 36 %. I mål där åklagaren själv eller åklagaren och målsäganden tillsammans överklagat ändras 65 %.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ändring i överklagade brottmål

Enligt en undersökning från Svea hovrätt som presenteras idag ändras 44 % av alla överklagade brottmålsdomar som prövas av hovrätten. År 2011 var motsvarande andel 47 %. I mål där endast den tilltalade överklagat ligger ändringsfrekvensen på 36 %. I mål där åklagaren själv eller åklagaren och målsäganden tillsammans överklagat ändras 65 %.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ändring i överklagade brottmål

Enligt en undersökning från Svea hovrätt som presenteras idag ändras 44 % av alla överklagade brottmålsdomar som prövas av hovrätten. År 2011 var motsvarande andel 47 %. I mål där endast den tilltalade överklagat ligger ändringsfrekvensen på 36 %. I mål där åklagaren själv eller åklagaren och målsäganden tillsammans överklagat ändras 65 %.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt kartlägger arbetsmetoder för att handlägga stora brottmål på ett bättre sätt

I Svea hovrätts rapport En skräddarsydd rättegång – och vägen dit, lämnas förslag på hur de stora brottmålen bör handläggas för en rätts­säker och snabbare rättegång.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen