Etikettarkiv: Debatt

Svea hovrätt har ogillat ett skadeståndsyrkande mot en journalist för förtal på Twitter

En känd kulturperson/debattör stämde en journalist och dennes arbetsgivare för förtal på grund av uttalanden som journalisten hade gjort på Twitter. Stockholms tingsrätt kom fram till att journalisten inte hade gjort sig skyldig till förtal. Svea hovrätt har nu fastställt tingsrättens dom.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Genmäle i Dagens Industri: Förvaltningsdomstolar är rättssäkra

Förvaltningsdomstolar arbetar inte rättssäkert, hävdade en debattör i Dagens Industri den 8 september. Nu svarar Thomas Rolén, president Kammarrätten i Stockholm, och Christian Groth, tf. lagman Förvaltningsrätten i Stockholm, i Dagens Industri: En grundläggande och självklar aspekt av rättssäkerheten är enligt oss att alla ges en verklig möjlighet att få sin sak prövad i domstol.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Transport: Ett schysst gig är värt schyssta villkor

DEBATT. Genom den framväxande ”gig”-ekonomin ser vi hur den svenska modellen sätts ur spel i en situation som helt saknar parter. Konsekvensen blir att människor utnyttjas med urusla arbetsvillkor i en farlig arbetsmiljö där ingen tar ansvar, skriver Markus Pettersson, t f ordförande i Transportarbetareförbundet som driver en kampanj gentemot plattformsföretagen.

Ledarna: Därför måste föräldrapenningen delas helt lika

DEBATT. Den 16 mars beslutade regeringen om en proposition som föreslår att rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn anpassas efter barnets ålder. Syftet är att förkorta kvinnornas väg till arbetsmarknaden. Sveriges chefsorganisation Ledarna ser att lagstiftningen bör sikta mot en individualisering fullt ut, vilket skulle gynna alla på arbetsmarknaden, män och kvinnor, oavsett ursprung.

Regeringen måste stoppa okunniga domstolar

DEBATT. Allmänna domstolar kan inte kollektivavtal. Det kan få allvarliga konsekvenser för enskilda personer som förlorar jobbet och till och med riskerar utvisning. Arbetsdomstolen är bäst lämpad att avgöra dessa konflikter. Parterna måste ta tag i frågan. Allmängiltigförklaring av kollektivavtal enligt norsk modell kan vara en lösning. Det skriver Medlingsinstitutets tidigare generaldirektör Claes Stråth.

Regeringen måste stoppa okunniga domstolar

DEBATT. Allmänna domstolar kan inte kollektivavtal. Det kan få allvarliga konsekvenser för enskilda personer som förlorar jobbet och till och med riskerar utvisning. Arbetsdomstolen är bäst lämpad att avgöra dessa konflikter. Parterna måste ta tag i frågan. Allmängiltigförklaring av kollektivavtal enligt norsk modell kan vara en lösning. Det skriver Medlingsinstitutets tidigare generaldirektör Claes Stråth.

Arbetsdomstolens ledamöter har navigerat grovt fel

DEBATT. Arbetsdomstolen har – med hänvisning till EU-rättens regler om fri rörlighet – inrättat ett förbud mot stridsåtgärder, förklarat kollektivavtal ogiltiga och utan rättslig grund inrättat skadeståndsskyldighet när svenska fack kräver mer än 10 000 kronor i lön på ett fartyg, skriver arbetsrättsjuristen Stellan Gärde.

Åsikter om videouppspelade förhör i hovrätten

Sedan drygt ett år gäller den ordningen att förhören från tingsrätten med tilltalade, målsägande och vittnen spelas upp i hovrätten. Detta i stället för att hålla nya förhör. En viss debatt har förekommit i frågan om denna nyordning. Hovrätten har intervjuat bl.a. tilltalade, åklagare och advokater om vad de tycker om den nya ordningen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen