Etikettarkiv: Diskriminering

Jakten på de skeva lönerna

Lönekartläggningar varje år är åter­igen ett krav på arbetsgivare. Frågan är hur effektiva de är och vad som händer efter kartläggningen. Just nu saknas 76 miljarder kronor för att lönerna ska vara jämlika, enligt en ny rapport.Nämnden mot diskriminering har hittills bara prövat två ärenden om kartläggningarna.

Hovrätten dömer Göteborgs stad att betala skadestånd på grund av diskriminering

Hovrätten för Västra Sverige dömde i dag Göteborgs stad att betala skadestånd till två troende muslimska kvinnor på grund av diskriminering i en simhall.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Arbetsförmedlingen döms till att betala skadestånd för diskriminering på grund av religion (mål nr T 7324-08)

Stockholms tingsrätt har i dag funnit att Arbetsförmedlingen gjort sig skyldig till diskriminering när myndigheten återkallade en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program för en man som på grund av sin religiösa övertygelse inte tagit en kvinnlig företagsrepresentant i hand. Arbetsförmedlingen ska betala skadestånd till mannen med 60 000 kr för kränkning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen