Etikettarkiv: EU-domstolen

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen

Högsta förvaltningsdomstolen frågar EU-domstolen om tolkningen av reglerna om beskattningsland i mervärdeskattedirektivet när det gäller kurser i redovisning som äger rum i ett annat EU-land men ges av ett svenskt bolag till svenska företag.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen prövar om åtal för skattebrott får väckas när skattetillägg redan har påförts

Högsta domstolen har idag med anledning av en dom från EU-domstolen meddelat prövningstillstånd rörande frågan om en person som först har påförts skattetillägg därefter får dömas för skattebrott.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen avgör frågan om vem som ska ha återbetalningen av tryckerimomsen

Sedan det genom ett avgörande från EU-domstolen hade klarlagts att en för hög mervärdesskatt för tryckeritjänster togs ut i Sverige, har Skatteverket till tryckeriföretag återbetalat belopp som svarar mot den för högt uttagna skatten. Det har lett till tvister mellan tryckerier och köpare av tryckeritjänster om vem som har rätt till de återbetalda beloppen. Högsta domstolen har nu klargjort att…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen