Etikettarkiv: fängelse

Man döms till två års fängelse för mordbrand

Värmlands tingsrätt meddelar dom mot den man som stått åtalad för mordbrand och grov mordbrand i Hagfors. Mannen döms till två års fängelse för mordbranden i Blinkenbergsparken i Hagfors.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Man döms till tio års fängelse för sexualbrott via internet

Uppsala tingsrätt har idag meddelat dom mot den man som åtalats för att via internet ha begått sexuella övergrepp mot ett stort antal barn boende i utlandet. Han döms bland annat för grov våldtäkt mot barn och påföljden bestäms till fängelse i tio år.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten meddelar dom i det s.k. terroristmålet

Malmö tingsrätt dömde i februari 2017 en 34-årig man för brott mot lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet (rekryteringslagen) och bestämde straffet till sex månaders fängelse. Hovrätten har idag fastställt tingsrättens dom.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt dömer till livstids fängelse för dubbelmord

Hovrätten har i dag dömt en man för två mord och ändrat påföljden från rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning till fängelse på livstid.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen bedömer ett människosmugglingsbrott som ringa

En man hjälpte två utlänningar att olovligen komma in i landet vid Lernacken i Malmö. Mannen åtalades för människosmugglingsbrott av normalgraden. Åtalet bifölls i underinstanserna och mannen dömdes till tre månaders fängelse. Högsta domstolen bedömer nu gärningen som ringa brott och bestämmer påföljden till dagsböter.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fängelsestraff för grova bedrägerier mot SBAB

Tingsrätten har i dag meddelat dom i ett mål som rör ett antal grova bedrägerier begångna mot det statliga bolåneinstitutet SBAB. Totalt sju personer döms till ansvar, varav sex får fängelsestraff på ett år eller mer. Två utpekade huvudmän får tre och ett halvt års fängelse vardera.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om mord och försök till mord m.m.

Tingsrätten har idag den 20 oktober 2017 meddelat dom i ett uppmärksammat mål avseende mord och försök till mord i två fall den 22 mars 2017 på Hässleholmen i Borås. Tingsrätten har funnit en 26-årig man skyldig till mord och försök till mord i två fall. 26-åringen har även dömts för viss annan brottslighet. Påföljden har bestämts till fängelse på livstid. 26-åringen har vidare ålagts…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Två bröder döms för bl.a. människorov, grov våldtäkt och försök till utpressning till fängelse och utvisning.

Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i det mål där två bröder från Syrien stått åtalade för bl.a. människorov, grov våldtäkt och försök till utpressning på Snödroppsgatan i Malmö i april 2017.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

8 månaders fängelse för folkrättsbrott i Syrien 2014

Södertörns tingsrätt har idag dömt en syrisk medborgare för folkrättsbrott begånget i Syrien 2014 till åtta månaders fängelse. Åklagarens begäran om att mannen ska utvisas har ogillats.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Resning i målet om barnskakningsvåld

Hovrätten ansåg det visat att pappan hade utsatt sin dotter, som var sex veckor, för skakvåld. Enligt hovrätten hade våldet föranlett blödningar i barnets hjärna som hade lett till döden. Pappan dömdes för grov misshandel och vållande till annans död till fängelse fem år. Domen vann laga kraft.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen beviljar resning i våldtäktsmål

I februari 2003 dömdes en man till fängelse 14 år för våldtäkter och grova våldtäkter mot en minderårig dotter. Åtalet vilade i stor utsträckning på dotterns berättelse. Senare lämnade dottern uppgifter om att hon hade utsatts för nya övergrepp av andra personer. Dessa uppgifter visade sig till viss del vara felaktiga och kunde i andra delar ifrågasättas. Högsta domstolen har bedömt att det fin…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen har idag meddelat dom i målet angående mordet vid Lugna gatan i Malmö

Högsta domstolen fastställer hovrättens domslut. Det innebär att gärningsmannen döms för mord till fängelse 17 år. Både riksåklagaren och gärningsmannen hade överklagat hovrättens dom. Riksåklagaren yrkade livstids fängelse. Gärningsmannen ansåg att gärningen skulle bedömas som dråp och att straffet i vart fall skulle sättas lägre.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen förordnar att ett överklagande som har förklarats förfallet åter ska tas upp i hovrätten

En man dömdes av tingsrätten för bl.a. sexuellt utnyttjande av underårig till fängelse i sex månader. Efter att han överklagat domen hölls huvudförhandling i hovrätten under två dagar. När den andra förhandlingsdagen skulle inledas var mannen inte på plats. Endast hans offentlige försvarare och ombud var närvarande. Mannen hade på morgonen samma dag meddelat hovrätten att han inte hade vaknat a…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fängelse i 14 år för försök till mord

HD har i dag meddelat dom i målet angående kvinnan från Södertälje som föll från en balkong på sjätte våningen och överlevde fallet. HD anser att det är bevisat att kvinnans man försökte döda henne genom att kasta eller släppa ned henne från balkongen. HD dömer mannen för försök till mord till fängelse i 14 år. Han ska också betala skadestånd på cirka 350 000 kr till kvinnan. Hovrätten hade…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen har nu avgjort sitt första mordfall med tillämpning av den nya straffskalan för mord. Påföljden blev fängelse i sexton år.

Den 1 juli 2014 ändrades straffskalan för mord. Syftet var att domstolarna i en majoritet av fallen ska döma till fängelse på livstid. Själva lagändringen bestod i att det i paragrafen lades till att livstidsstraff ska tillämpas ”om omständigheterna är försvårande”. HD har kommit fram till den nya lagtexten inte stämmer med motiven och att det då är lagtexten som ska ha företräde. Någon grund f…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen har bedömt att en asylsökande, som gjort sig skyldig till grov misshandel, hade fyllt 20 år och att påföljden därför skulle bestämmas till fängelse.

Mannen sa att han kom från Algeriet och att han var 16 år vid brottet. Riksåklagaren påstod att han hade fyllt 21. Högsta domstolen grundade sin bedömning av åldern på en tandmognadsundersökning och ansåg att det mest sannolika var att mannen hade fyllt 20 år. Fängelsestraffet bestämdes därför till ett år och tre månader, vilket är något mindre än han hade fått om han hade fyllt 21.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen