Etikettarkiv: Forskning

Spelet om turordningen

Vad och vem ska avgöra vem som blir uppsagd vid arbetsbrist? Frågan har ställts av och till sedan lagen om anställningsskydd kom till 1974.Nu kräver samtliga allianspartier förändringar. Regeringen ser det som en valfråga men facken vill hellre att det ska förhandlas mellan parterna. Samtidigt visar forskning att AD:s tolkning av lagen inte alls är densamma som för 40 år sedan.

Dom i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt

Ett bolag som bedriver kapitalförvaltning med inriktning mot hälso- och sjukvårdsområdet har medgetts rätt till avdrag för utgifter för medicinsk forskning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

ESS AB får tillstånd att bygga anläggning för forskning med neutroner

Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har i en deldom lämnat ESS AB (European Spallation Source) tillstånd enligt miljöbalken till en anläggning för forskning med neutroner på fastigheten Östra Odarslöv 13:5 i Lunds kommun, Skåne län. Detta innebär att anläggningen kan byggas, men radioaktivt avfall får inte produceras och acceleratorn får inte startas. För det krävs att bolaget ytterligar…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen