Etikettarkiv: gåvor

Bluffakturor – företagare är för lättlurade

Varje år luras svenska företag på miljonbelopp på grund av bluffakturor men det kan undvikas genom bättre interna kontroller och genom att företagen arbetar på att bli mindre lättlurade.

Gåvokontrakt

Gåvokontrakt – behöver du skriva ett gåvokontrakt  för ge bort något av större värde såsom bostadsrätt, fastighet eller bil? Här kommer du att få ett exempel på vad ett gåvokontrakt ska innehålla – vi kommer att gå igenom dem väsentliga punkterna i ett gåvokontrakt för att ge bort en bostadsrätt, en fastighet eller en bil. Du kommer även inom kort att kunna ladda ner en mall för att kunna skriva ett gåvokontrakt för att ge bort en bostadsrätt, en fastighet eller en bil.

Gåvoavtal

Gåvoavtal – behöver du skriva ett gåvoavtal för ge bort något av större värde såsom bostadsrätt, fastighet eller bil? Här kommer du att få ett exempel på vad ett gåvoavtal ska innehålla – vi kommer att gå igenom dem väsentliga punkterna i ett gåvoavtal för att ge bort en bostadsrätt, en fastighet eller en bil. Du kommer även inom kort att kunna ladda ner en mall för att kunna skriva ett gåvoavtal för att ge bort en bostadsrätt, en fastighet eller en bil.

Gåvobrev

Gåvobrev – behöver du skriva ett gåvobrev för ge bort något av större värde såsom bostadsrätt, fastighet eller bil? Här kommer du att få ett exempel på vad ett gåvobrev ska innehålla – vi kommer att gå igenom dem väsentliga punkterna i ett gåvobrev för att ge bort en bostadsrätt, en fastighet eller en bil. Du kommer även inom kort att kunna ladda ner en mall för att kunna skriva ett gåvobrev för att ge bort en bostadsrätt, en fastighet eller en bil.

Gåvobrev fastighet (mellan makar)

Vad gör Brottsoffermyndigheten?

Brottsoffermyndigheten har ett rikstäckande ansvar för tre områden; brottskadeersättning, Brottsofferfonden och Kunskapscentrum.

Brottsskadeersättning kan Du erhålla om Du drabbats av en personskada. Denna ekonomiska kompensation betalas ut av Brottsoffermyndigheten. Du kan endast erhålla brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten om den som har begått brottet ej kan ersätta Dig för den uppkomna skadan. Vidare är det en förutsättning för utbetalning att Du som skadad ej innehar en försäkring som täcker skadan i sin helhet. Rätt till ersättning för personskada kan finnas även om brottslingen är okänd. Även barn som bevittnat våld mot en närstående har, sedan 15 november 2006, rätt till en särskild form av brottsskadeersättning.

Brottsofferfonden är en fond vars medel delas ut till olika former av brottsofferinriktad verksamhet så som forskning samt ideella och offentliga verksamheter. Fonden erhåller sina medel genom att varje dömd person skall betala 500 kronor till denna om det begångna brottet kan straffas med fängelse. Brottsofferfonden tar även emot gåvor och donationer och delar årligen ut 30 miljoner kronor.

Vidare har Brottsoffermyndigheten som sin uppgift att fungera som ett kunskapscentrum då myndigheten skall samla och sprida information om till exempel forskningsresultat och brottsoffers rättigheter. Informationsmaterial delas ut till både ideella organisationer och offentliga verksamheter. Kunskapscentrum håller också i utbildningar och anordnar seminarier för att sprida forskningsresultat om brottsofferarbete.