Etikettarkiv: granskning

TCO kräver granskning av Försäkringskassan

Nu protesterar ordföranden Eva Nordmark och tre andra tunga TCO-företrädare mot Försäkringskassans många avslag på sjukpenningen. De sjuka hamnar mellan stolarna när de inte har återfått sin arbetsförmåga och ändå skickas till Arbetsförmedlingen. De fyra kräver att regeringen ser över hur Försäkringskassan bedömer arbetsförmågan.

Riksrevisionens granskning av tingsrätterna

Idag har Riksrevisionen presenterat granskningen ”Tingsrätters effektivitet och produktivitet”. Resultatet visar på skillnader mellan olika domstolar. Av resultatet framgår inte om det är tingsrätternas arbetssätt som kan förbättras eller om den uppmätta ineffektiviteten beror på faktorer som ligger utanför den enskilda domstolens kontroll. Den genomsnittliga ineffektiviteten är i paritet med…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kommentar till Riksrevisionens granskning

Idag har Riksrevisionen presenterat granskningen ”Tingsrätters effektivitet och produktivitet”. Resultatet visar på skillnader mellan olika domstolar men eftersom det av rapporten inte framgår om det är tingsrätternas arbetssätt som kan förbättras eller om den uppmätta ”ineffektiviteten” beror på något annat, finns det anledning att förtydliga detta.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Stockholms kommun fick direktupphandla granskning av Slussenprojektet

Stockholms kommun bröt inte mot lagen om offentlig upphandling när fyra konsulter direktupphandlades. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom. De fyra konsulterna skulle granska Slussenprojektet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Göteborgs tingsrätt

Göteborgs tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål (T 3715-01) mellan Prosolvia AB:s konkursbo och Prosolviakoncernens revisorer från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Tingsrätten har avslagit Konkursboets krav på skadestånd. Tingsrätten har gjort bedömningen att revisorerna visserligen brutit mot god revisionssed i sådan mån att de varit oaktsamma vid sin granskning, men att det inte…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Malmö tingsrätt har fastställt att Vellinge kommun är skadeståndsskyldig för felaktiga särskoleplaceringar

Malmö tingsrätt har den 10 maj 2011 meddelat dom i ett ärende som har uppmärksammats i bl.a. SVT:s Uppdrag granskning. Vellinge kommun beslutade i januari 2000 att ta emot två tvillingbröder i särskola. Besluten godkändes av brödernas föräldrar. Till grund för besluten låg enbart dyslexiutredningar och muntliga uppgifter från brödernas lärare under flera år. Även efter det att bröderna under år…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Allmänhetens PC stängs tillfälligt ned vid samtliga domstolar

Datainspektionen har nyligen granskat Allmänhetens PC vid ett antal domstolar. Datainspektionen har kommit fram till att personuppgifter är tillgängliga och sökbara i Allmänhetens PC i för stor omfattning. Domstolsverket, som har det övergripande ansvaret för Allmänhetens PC, har efter Datainspektionens granskning beslutat att tillfälligt stänga Allmänhetens PC vid samtliga domstolar.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen