Etikettarkiv: gränsöverskridande fusion

Beslut i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt

I ett ärende om förhandsbesked har ett utländskt bolag efter en gränsöverskridande fusion inte ansetts behörigt att träda in som sökande i det överlåtande bolagets ställe. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen