Etikettarkiv: grovt förtal

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i det s.k. Facebook-målet

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål mot tre män om våldtäkt och grovt förtal som överklagats från Uppsala tingsrätt. Hovrätten har skärpt straffen och dömt de tilltalade till något längre fängelsestraff än tingsrätten.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i uppmärksammat våldtäktsmål

Tingsrätten har i dag dömt tre män för våldtäkt, medhjälp till våldtäkt, underlåtenhet att avslöja våldtäkt samt för grovt förtal. Påföljden har i samtliga fall bestämts till fängelse. Männen ska även betala skadestånd till målsäganden.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandling avslutad i mål om grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m. mål B 1602-15

Den huvudförhandling som påbörjades den 11 april 2016 vid Borås tingsrätt i ett uppmärksammat mål gällande grovt sexuellt övergrepp mot barn, försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, grovt förtal, förtal, barnpornografibrott samt grov fridkränkning i flera fall…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

DOM I MÅLET OM PORRFAKTUROR

Hovrätten över Skåne och Blekinge har i dag dömt en 43-årig huvudman till fängelse i åtta månader för grovt bokföringsbrott, olaga tvång i sex fall avseende s.k. porrfakturor, grovt brott mot personuppgiftslagen samt grovt förtal. Ytterligare en tilltalad döms för olaga tvång till villkorlig dom och böter. Tre andra tilltalade döms till villkorlig dom och böter för olika brott, bl.a….

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Åtal väckt för misstänkta sexövergrepp

Huvudförhandling i mål om grovt sexuellt övergrepp mot barn, försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, grovt förtal, förtal samt barnpornografibrott, mål B 1602-15.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten meddelar domar i mål om grovt förtal

Hovrätten för Västra Sverige har i dag dömt tre pojkar för grovt förtal. Pojkarna har satt ihop och spritt filmer via MSN. Filmerna har innehållit bilder av unga flickor och texter med kränkande och sexuell karaktär. Pojkarna och ytterligare två personer som tingsrätten hade dömt har fått betala skadestånd med totalt mellan 140 000 kr och 600 000 kr.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i målet om kränkningar på Instagram

Göteborgs tingsrätt har i dag meddelat dom i målet om kränkningar på Instagram  Göteborgs tingsrätt dömer de båda åtalade flickorna för grovt förtal till ungdomsvård respektive ungdomstjänst. Flickorna ska dessutom solidariskt betala sammanlagt 570 000 kr i skadestånd till 38 målsägande. Intill ett visst belopp ska flickornas vårdnadshavare betala skadeståndet solidariskt med flickorna….

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i yttrandefrihetsmål angående grovt förtal beträffande uppgifter som funnits på internetsidan www.lexbase.se

Stockholms tingsrätt friar i dag den ansvariga utgivaren för internetsidan www.lexbase.se för grovt förtal och förtal.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen