Etikettarkiv: Häkte

Högsta domstolen avgör ett mål om häktning av en unionsmedborgare

En unionsmedborgare som är medborgare och har hemvist i ett annat unionsland än Sverige dömdes till fängelse i tre månader. Det beslutades att han på grund av flyktfara skulle stanna kvar i häkte. Häktningsbeslutet har ansetts inte strida mot den unionsrättsliga principen om likabehandling.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd i migrationsmål

Fråga om vilka omständigheter som kan ligga till grund för ett beslut om avskiljande av förvarstagen och efterföljande beslut om placering av denne i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest. (UM 3978-17)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen avgör ett mål om häktning av en unionsmedborgare

En unionsmedborgare som är medborgare och har hemvist i ett annat unionsland än Sverige dömdes till fängelse i tre månader. Det beslutades att han på grund av flyktfara skulle stanna kvar i häkte. Häktningsbeslutet har ansetts inte strida mot den unionsrättsliga principen om likabehandling.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om mord på Dalarö

Domen i målet om mord på Dalarö kommer att meddelas den 9 september 2016. Den kommer att finnas tillgänglig på tingsrätten från kl. 11.00. Tingsrätten har också idag beslutat att den åtalade 52-åringen ska stanna kvar i häkte till dess dom meddelas.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut om dom mot 43-årig man och 38-årig kvinna

Kristianstad tingsrätt kommer måndagen den 25 juli 2016 kl. 14.00 att meddela dom i målet mot en 43-årig man och en 38-årig kvinna som båda åtalats för mord alternativt grov misshandel och vållande till annans död, grov brott, för en händelse den 28 januari 2016 i Degeberga. De båda tilltalade ska vara kvar i häkte till dess dom meddelas.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Livstid för anstiftan av mord på hustrun

Göteborgs tingsrätt har i dag dömt en kinesisk affärsman för anstiftan av mord år 2003 på sin dåvarande hustru. Straffet bestämdes till livstids fängelse. Mannen ska utvisas ur Sverige och vara kvar i häkte. Tingsrätten har frikänt mannen från den andra delen av åtalet; anstiftan av mord år 2003 på en annan kinesisk man.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten dömer den tilltalade i Alexandramålet för våldtäkt m.m.

Hovrätten över Skåne och Blekinge dömer idag den tilltalade i det s.k. Alexandramålet för våldtäkt, grovt sexuellt utnyttjande av underårig, sexuellt ofredande m.m. och bestämmer påföljden till 10 års fängelse samt utvisar den tilltalade för alltid. Mannen skall kvarbli i häkte.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut om rättspsykiatrisk undersökning i mål om mord i Hofors

Gävle tingsrätt har idag meddelat beslut i ett mål där tre personer står åtalade för mord respektive medhjälp till mord i Hofors. Beslutet innebär att den huvudåtalade mannen och den medåtalade kvinnan ska kvarbli i häkte. Den huvudåtalade mannen ska dessutom genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut i narkotikabrottmålet B 336-15

I målet som avslutades den 12 november har tingsrätten beslutat att samtliga fem frihetsberövade ska vara kvar i häkte till dess att dom meddelas. Restriktionerna för de häktade har hävts. Dom meddelas torsdagen den 3 december kl. 11.00.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fällande dom i djurrättsaktivistmålet – fängelse 3 år och 6 månader

Göteborgs tingsrätt har i dag dömt den huvudtilltalade för bl a mordbrand, två grova olaga hot och 15 olaga hot. Flertalet av de hotade personerna arbetar med pälsdjursuppfödning, annan djurhantering eller försäljning av päls. Utdömt skadestånd: drygt 428 000 kr. Den dömde är kvar i häkte.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Meddelande av dom i arbetsmiljömål efter mord på häkte

Svea hovrätt har idag fastställt tingsrättens friande dom i ett arbetsmiljömål efter det att en kriminalvårdare mördats av en intagen på häktet Huddinge.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Meddelande av dom i arbetsmiljömål efter mord på häkte

Svea hovrätt har idag fastställt tingsrättens friande dom i ett arbetsmiljömål efter det att en kriminalvårdare mördats av en intagen på häktet Huddinge.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Meddelande av dom i arbetsmiljömål efter mord på häkte

Svea hovrätt har idag fastställt tingsrättens friande dom i ett arbetsmiljömål efter det att en kriminalvårdare mördats av en intagen på häktet Huddinge.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Peter Mangs ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning

Malmö tingsrätt har i dag meddelat beslut om den fortsatta handläggningen av målet mot Peter Mangs. Beslutet innebär bl.a. att Peter Mangs ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning och att han ska kvarbli i häkte.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kostnader för målet mot Peter Mangs

Tingsrätten har beräknat kostnaderna för rätten, advokater, ordningsvakter m.m. till omkring 7,5 miljoner kr. Utanför denna beräkning ligger bl.a. kostnader för åklagare, polis och häkte.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Två män döms i det s.k. barnbarnsmålet

Hudiksvalls tingsrätt har idag dömt de två män, 45 och 47 år gamla, som stått åtalade i det som kallats ”barnbarnsmålet”. Männen döms för flera fall av grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri. 47-åringen döms också för förberedelse till grov stöld. Båda männen döms till fängelse i tre år och tio månader. Männen ska stanna kvar i häkte tills domen vunnit laga kraft. Sammanlagt ska de två…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Angående mål B 6472-15 våldtäkt mot barn m.m.

Hovrätten slutförde i måndags huvudförhandlingen i mål B 6472-15 angående våldtäkt mot barn m.m. Vid förhandlingens slut avkunnades beslut om att den tilltalade ska kvarbli i häkte till dess dom eller annat beslut meddelas. Dom kommer att meddelas i målet den 21 september kl. 11.00.  

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Rättegången angående försök till mord i Kärrtorp avslutad

Under måndagen den 14 april avslutades rättegången där en man står åtalad för bl.a. försök till mord den 15 december 2013 i Kärrtorp. Dom i målet kommer att meddelas den 29 april 2014 kl. 11.00. Tingsrätten har också beslutat att den åtalade mannen ska vara kvar i häkte till dess dom meddelas.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen