Etikettarkiv: häktning

Högsta domstolen begär yttrande från riksåklagaren om häktningen av Julian Assange

Julian Assange häktades av tingsrätten den 18 november 2010 och en europeisk arresteringsorder utfärdades för att kunna verkställa häktningen. Varken häktningsbeslutet eller arresteringsordern har ännu verkställts. I juni 2014 yrkade Julian Assange att tingsrätten skulle undanröja beslutet om häktning. Tingsrätten avslog hans yrkande. Efter att Julian Assange överklagat tingsrättens beslut avsl…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Inte tillräckliga skäl för häktning av 15-åring

Högsta domstolen har fattat beslut i ett mål angående häktning. En 15-årig pojke från Algeriet hade häktats av tingsrätten och hovrätten på grund av stölder på Stockholms Centralstation. För häktning av en så ung person fordras synnerliga skäl. Enligt Högsta domstolen finns inte några sådana skäl för häktning. 15-åringen ska därför inte längre vara häktad.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Långvarig häktning med isolering ska beaktas när straffet bestäms

Åklagaren kan med rättens tillstånd besluta att en häktad också ska vara underkastad vissa restriktioner när det gäller kontakterna med andra människor. En lång tids isolering innebär dock svåra psykiska och fysiska påfrestningar för den häktade. Högsta domstolen har nu klargjort att en långvarig häktning med isolering ska beaktas när straffet bestäms.  I det överklagade målet hade sex…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen avgör ett mål om häktning av en unionsmedborgare

En unionsmedborgare som är medborgare och har hemvist i ett annat unionsland än Sverige dömdes till fängelse i tre månader. Det beslutades att han på grund av flyktfara skulle stanna kvar i häkte. Häktningsbeslutet har ansetts inte strida mot den unionsrättsliga principen om likabehandling.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen avgör ett mål om häktning av en unionsmedborgare

En unionsmedborgare som är medborgare och har hemvist i ett annat unionsland än Sverige dömdes till fängelse i tre månader. Det beslutades att han på grund av flyktfara skulle stanna kvar i häkte. Häktningsbeslutet har ansetts inte strida mot den unionsrättsliga principen om likabehandling.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut om häktning på grund av misstänkt mord och mordförsök i Arboga

Svea hovrätt har i dag avslagit ett överklagande från den kvinna som häktats av Västmanlands tingsrätt, misstänkt för mord och mordförsök i Arboga. Det innebär att kvinnan fortfarande är häktad. Hovrättens mål nr Ö 7726-16.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Information om överklagandet av Julian Assange beträffande häktning

Hovrätten kommer den 16 september 2016, kl. 11.00, att meddela ett beslut i målet. Beslutet och ett pressmeddelande kommer vid den tidpunkten att läggas ut på denna webbplats. De nämnda dokumenten läggs samtidigt ut i en engelsk översättning. En av domarna kommer att finnas tillgänglig per telefon för att svara på medias frågor efter att beslutet meddelats.   Den som önskar få en kopia på…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt avslår Julian Assanges överklagande av häktningsbeslutet (Ö 9363-10)

Svea hovrätt har idag beslutat att avslå Julian Assanges överklagande av Stockholms tingsrätts beslut att häkta honom. Hovrätten gör i vissa delar andra bedömningar än tingsrätten gjort men anser att skäl till häktning fortfarande föreligger.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Långvarig häktning med isolering ska beaktas när straffet bestäms

Åklagaren kan med rättens tillstånd besluta att en häktad också ska vara underkastad vissa restriktioner när det gäller kontakterna med andra människor. En lång tids isolering innebär dock svåra psykiska och fysiska påfrestningar för den häktade. Högsta domstolen har nu klargjort att en långvarig häktning med isolering ska beaktas när straffet bestäms.  I det överklagade målet hade sex…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Inte tillräckliga skäl för häktning av 15-åring

Högsta domstolen har fattat beslut i ett mål angående häktning. En 15-årig pojke från Algeriet hade häktats av tingsrätten och hovrätten på grund av stölder på Stockholms Centralstation. För häktning av en så ung person fordras synnerliga skäl. Enligt Högsta domstolen finns inte några sådana skäl för häktning. 15-åringen ska därför inte längre vara häktad.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Häktning avseende grov misshandel

Haparanda tingsrätt har i dag beslutat att häkta tre män, födda 1991, 1992 och 1994, såsom på sannolika skäl misstänkta för grov misshandel, av den s.k. Hagamannen, den 22 augusti 2015 i Övertorneå.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Häktning avseende grov misshandel

Haparanda tingsrätt har i dag beslutat att häkta tre män, födda 1991, 1992 och 1994, såsom på sannolika skäl misstänkta för grov misshandel, av den s.k. Hagamannen, den 22 augusti 2015 i Övertorneå.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut i fråga om häktning i utevaro / Decision concering a detention order

Stockholms tingsrätt har idag beslutat att den i Wikileaks engagerade JA fortfarande ska vara häktad i sin utevaro. Stockholm City District Court has today concluded that the detention order concerning the man invoved in Wikileaks, JA, should remain in force.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Häktning för stämpling till mord

Södertörns tingsrätt har den 13 augusti återigen häktat den man som för två år sedan satt häktad misstänkt för att ha lejt en man att skjuta den kvinna som han hade ett barn tillsammans med. Mannen är numera misstänkt för att tillsammans med en annan person ha beslutat att mordet skulle utföras.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen