Etikettarkiv: handel

Flera åtalade fälls för våldsamt upplopp i Hallsberg

Örebro tingsrätt har i dag avgjort ett mål som bland annat rör våldsamt upplopp i Hallsberg den 6 mars 2017. Tretton personer har stått åtalade för inblandning i det som hände den 6 mars. Elva av dessa har dömts för våldsamt upplopp. Av dessa elva personer har nio även dömts för försök till grov misshandel och en tionde för medhjälp till försök till grov miss-handel. Tio personer har även dömts…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt

Kapitalvinst vid ett dotterbolags avyttring av teckningsoptioner utgivna av moderbolaget, vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad, är skattepliktig. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen