Etikettarkiv: Handräckning

SKV saknade fog för att sekretessbelägga

Kammarrätten: Skatteverket begärde handräckning av skattemyndigheter i Monaco och Isle of man och övervägde efter detta att eftertaxera fyra män som arbetat på utlandsflaggade fartyg. Skatteverket nekade männen att ta del av vissa handlingar gällande handräckningarna, men kammarrätten skickar nu tillbaka målen till Skatteverket för förnyad prövning.

Rättsområde: Yttrandefrihetsrätt