Etikettarkiv: hb

Sandvik AB beskattas för kapitalvinst om 18 miljarder kronor enligt skatteflyktslagen

Kammarrätten i Sundsvall har funnit att skatteflyktslagen ska tillämpas på Sandviks överlåtelser av patenträttigheter m.m. till ett för ändamålet bildat handelsbolag (SIP HB) som om rättigheterna i stället överlåtits direkt till det bolag i koncernen som slutligt förvärvade rättigheterna (SIP AB). Kammarrätten har därför bestämt att Sandvik ska beskattas för en kapitalvinst om ca 18 miljarder…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Båstadsbryggeri nekas varumärkesregistrering av Bjäre Pils

PBR: Existensen av ett varumärke med lydelsen Bjäre, registrerat för bland annat icke-akoholhaltiga drycker, innebär att det föreligger hinder mot registrering av märket Bjäre Pils. Det konstaterar nu Patentbesvärsrätten, och fastställer därmed PRV:s beslut att neka bryggeriet Båstad Öl HB varumärkesregistrering för sin nya ölsort.

Rättsområde: Varumärkesrätt