Etikettarkiv: Högsta förvaltningsdomstolen nyheter

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om sanktionsavgift

Fråga om felaktig användning av diagramblad eller förarkort i samband med körning som sträcker sig över midnatt ska behandlas som en eller två överträdelser vid bestämmande av sanktionsavgift (partiellt pt)(Mål nr 7241-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 200-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Patent- och marknadsdomsdomstolen avgör ett ärende om tillgång till återvinningsstationer

Patent- och marknadsdomstolen fastställer Konkurrensverkets beslut att Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) måste återkalla uppsägningen av ett avtal som ger en konkurrent tillgång till FTI:s återvinningsstationer. Enligt domstolen skulle en sådan uppsägning eliminera all effektiv konkurrens på marknaden för s.k. producentansvarstjänster.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Femton nya HFD-referat publicerade

I och med detta finns sammanlagt 74 referat för 2018 publicerade. Ytterligare ett tiotal referat från 2018 kommer att publiceras. Referaten finns på domstolens webbplats, http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/ . Gå in under fliken Avgöranden och välj sedan Referat i vänstermenyn.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen prövar beräkningen av den ersättning som ska utgå vid ett intrång i upphovsrätten till en film.

SF hade yrkat åtta miljoner kr i skälig ersättning för att filmen ”Maria Wern – Drömmen förde dig vilse” hade gjorts tillgänglig för illegal streaming på dreamfilm.se. Tingsrätten ansåg att ersättningen skulle bestämmas till en miljon kr. Hovrätten bestämde den till fyra miljoner kr.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Åtal väckt i det så kallade Guldhedsmålet

Idag väcktes åtal i målet där fem personer är misstänkta och häktade bl a för delaktighet i mord på Guldheden i Göteborg den 20 maj 2018. Åtal är idag också väckt i mål mot fem häktade personer för misstanke för bl a förberedelse till mord den 26 juni 2018 i Göteborg. Målen handläggs i en gemensam rättegång.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Rättegången om trafikolyckan i Orsa avslutad

I dag har huvudförhandling hållits i målet rörande den unga flickan som omkom efter att ha blivit påkörd av en bil i Orsa. Dom kommer att meddelas den 24 januari 2019. Den tilltalade ska vara kvar i häkte fram till dess dom meddelas.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Terroristattentatet på Drottninggatan ger högre skadestånd till en anhörig

En elvaårig flicka dödades i terroristattentatet på Drottninggatan i Stockholm i april 2017. Rakhmat Akilov dömdes ca ett år senare för terroristbrott genom mord på flickan och ytterligare fyra personer till livstids fängelse. Han förpliktades att betala skadestånd till flickans pappa med 60 000 kr för psykiskt lidande.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i det s.k. högskoleprovsmålet

Tingsrätten har idag i dag dömt de tre huvudåtalade till fängelse mellan tre år och sex månader och sex års fängelse för bl.a. medhjälp till osann försäkran, grovt brott, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. En person till har dömts till fängelse i ett år och sex månader för medhjälp till osann försäkran, grovt brott. Ytterligare fem personer har dömts för olika former av brott med…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen