Etikettarkiv: Högsta förvaltningsdomstolen pressmeddelanden

Detaljplanen för Nobel Center på Blasieholmen upphävs

Mark- och miljödomstolen upphäver genom en dom idag kommunens beslut om detaljplan för byggande av Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Domstolen bedömer bl.a. att planen innebär påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljövården, att trafikfrågan inte är löst på ett tillfredsställande sätt och att planen innebär betydande olägenheter för en grannfastighet. Domstolen säger alltså nej til…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Östersundsbo döms till 12 års fängelse för bl.a. ett stort antal grova våldtäkter mot barn via internet

Hovrätten dömer mannen för att han tillsammans med andra via internet vid ett 40 tal tillfällen har förgripit sig på barn i Filippinerna. Mannen döms även för att han i hemlighet vid ett mycket stort antal tillfällen har filmat personer på toaletter och för grovt barnpornografibrott. Hovrätten har i målet i huvudsak gjort samma bedömningar som tingsrätten. Mannen frikänns dock i tre fall och…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att tidigare praxis i frågan om s.k. frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av enskilda bostäder i ett vårdboende inte påverkas av EU-domstolens dom i målet C-335/14, les Jardins de Jouvence. Vid uthyrning av lokaler för vårdboende som innefattar såväl enskilda lägenheter som gemensamma utrymmen, personalutrymmen och övriga utrymmen k…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut i mål om offentlig upphandling

När en förvaltningsdomstol i ett mål om offentlig upphandling har hämtat in uppgifter som omfattas av sekretess och som den ena parten därför inte får del av ska domstolens granskning ske endast utifrån de skäl som medförde att handlingarna hämtades in.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten fastställer livstidsdomen mot den man som mördade sin före detta flickvän i Forsa utanför Hudiksvall

Liksom tingsrätten anser hovrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att mannen natten den 14 maj 2017 uppsåtligen dödade kvinnan. Straffet bestäms till livstids fängelse mot bakgrund av det besinningslösa och omfattande våld som användes vid gärningen och de kränkande handlingar som mannen utfört mot kvinnans kropp efter döden. I övrigt instämmer hovrätten med tingsrätten rörande bland ann…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

16 års fängelse för mordet på Berghem

Umeå tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål där en man åtalats för bl.a. mord på en kvinna i hennes hem på Berghem. Påföljden bestäms till 16 års fängelse och tingsrätten beslutar också att utvisa mannen på livstid.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen