Etikettarkiv: Högsta förvaltningsdomstolen pressmeddelanden

Prövningstillstånd meddelat i mål om föreläggande enligt arbetsmiljölagen

Fråga om en arbetsgivare kan föreläggas att tillhandahålla arbetskläder i syfte att förebygga smittspridning. (Mål nr 1376–1383-15, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 7442-13, 7444-13, 7446–7449-13 samt 7451–7452-13).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om föreläggande enligt arbetsmiljölagen

Fråga om en arbetsgivare kan föreläggas att ansvara för tvätt av arbetskläder i syfte att förebygga smittspridning. (Mål nr 1624-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2852-14).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Frågan gäller förutsättningarna för omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1992:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, i anslutning till avveckling av frivillig vård i familjehem. (Mål nr 3782-15, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2975-15).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen