Etikettarkiv: Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om saluförbud och återkallande av livsmedel

En kommunal nämnd har ansetts sakna erforderligt författningsstöd i livsmedelslagstiftningen för att ingripa mot ett företags saluföring av ett kosttillskott med hänvisning till att det ger en för hög dygnsdos av ett visst ämne.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandling i hovrätten gällande åtalet mot den person som i media nämns som ”kulturprofilen” har idag inletts

Förhandlingen är planerad till tre dagar den 12 , 13 och 14 november 2018. Vid förhandlingens början har rätten beslutat att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar (förutom när yrkandena framställs dag 1 och när personalia redovisas dag 3).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Norsk legitimation som läkare respektive tandläkare erkänns inte i Sverige med hänvisning till unionsrättens företräde

En läkare och en tandläkare med norska legitimationer och utbildning från Polen nekas legitimation i Sverige. Personerna har hänvisat till patientsäkerhetsförordningen som innebär att de nordiska länderna ska erkänna varandras legitimationer. Kammarrätten i Stockholm konstaterar dock att ett automatiskt erkännande enligt förordningen strider mot unionsrätten.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Man döms för brevbomb och pulverbrev

Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom mot den man som stått åtalad för försök till mord för att han skickat en brevbomb och för att han hotat i huvudsak svenska politiker genom att skicka s.k. pulverbrev. Mannen döms för försök till mord, 20 fall av olaga hot och ringa narkotikabrott. Straffet har bestämts till sju års fängelse. Skadestånd har också dömts ut.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Nio års fängelse för synnerligen grov narkotikasmuggling och försök till synnerligen grovt narkotikabrott

Två företagare i 50-årsåldern från Helsingborgstrakten döms till nio års fängelse vardera för synnerligen grov narkotikasmuggling och försök till synnerligen grovt narkotikabrott. De hade smugglat in en betydande mängd kokain från Colombia i pulver avsett för färgsättning av betong.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom tagit ställning till om det föreligger sådana särskilda skäl som innebär att en juridisk person kan lämnas tillstånd till att förvärva lantbruksegendom från en fysisk person utan att lämna kompensationsmark.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen