Etikettarkiv: Högsta förvaltningsdomstolen

Den s.k. bombmannen i Gamla stan döms för grova brott till två års fängelse

Stockholms tingsrätt har idag dömt en fyrtiotreårig man för det bombhot som orsakade evakueringar i stora delar av centrala Stockholm dagen före midsommarafton i år. Brotten har rubricerats som grovt olaga hot och grovt falskt larm. Straffet har bestämts till två års fängelse. Mannen utvisas även ur Sverige med förbud att återvända inom tio år.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om grovt narkotikabrott m.m.

Solna tingsrätt har i dag meddelat dom i mål om grovt narkotikabrott m.m. Huvudförhandlingen i målet har pågått i två månader med 35 tilltalade, varav 21 köpare. Den huvudsakliga bevisningen har bestått av polisens spaningsresultat. Tolv personer från företrädesvis Hässelby/Vällingby har dömts till fängelse av varierande längd, som mest 4,5 år, för att på olika sätt ha hanterat kokain för…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Häktning för stämpling till mord

Södertörns tingsrätt har den 13 augusti återigen häktat den man som för två år sedan satt häktad misstänkt för att ha lejt en man att skjuta den kvinna som han hade ett barn tillsammans med. Mannen är numera misstänkt för att tillsammans med en annan person ha beslutat att mordet skulle utföras.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Grovt bedrägeri i Söderledstunneln

Attunda tingsrätt har i dag dömt fyra män för att ha lurat Stockholms kommun på 27,4 miljoner kr vid renoveringen av Söderledstunneln. De döms till fängelse, som högst fem år och som lägst två och ett halvt år. De ska också betala skadestånd till kommunen. 

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fängelse för Dan Park

Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i målet mot gatukonstnären Dan Park och galleristen som ställde ut hans bilder. Båda två döms för hets mot folkgrupp. Dan Park döms till sex månaders fängelse medan straffet för galleristen har bestämts till villkorlig dom och kraftiga böter.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen byter lokaler

Under slutet av v. 33 och början av v. 34 byter Mark- och miljööverdomstolen lokaler. Även domstolens nya lokaler ligger på Riddarholmen i Stockholm. Flytten kan innebära vissa svårigheter att komma i kontakt med domstolen under fredagen den 29 augusti och måndagen den 1 september.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

BESLUT I FRÅGAN OM REKONSTRUKTION FÖR NEVS AB

BESLUT I FRÅGAN OM REKONSTRUKTION FÖR NEVS AB Vänersborgs tingsrätt har idag beslutat att avslå National Electric Vehicle Sweden AB`s ansökan om företagsrekonstruktion. Tingsrätten bedömer att uppgifterna i NEVS ansökan om de avsedda finansiella lösningarna framstår som vaga och är helt odokumenterade. Det saknas t.ex. rimligt precisa uppgifter om finansieringsbehovet över tid, och om när och m…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i ”Södertäljemålet”

Dom i det s.k. Södertäljemålet, hovrättens målnummer B 8076-13, meddelas måndagen den 1 september klockan 11.00. Med anledning av domen håller Svea hovrätt pressträff klockan 11.30 samma dag.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fällande domar i det s.k. Södertäljemålet

Hovrätten har idag meddelat dom i det s.k. Södertäljemålet, ett av de mest omfattande brottmålen som avgjorts i Sverige. Hovrättens dom innebär att tingsrättens domslut står fast i stora delar. Även hovrätten konstaterar att det har funnits ett nätverk i Södertälje som har ägnat sig åt kriminell verksamhet med bl.a. illegalt spel, indrivningsverksamhet med våldsinslag och utpressning och dömer…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt prövar det s.k. assistansmålet

Den 12 september 2014 påbörjar hovrätten huvudförhandlingen i ett mål om grova bedrägerier och grova bidragsbrott mot Försäkringskassan gällande bl.a. assistansersättning till personer med funktionsnedsättningar. Förhandlingen beräknas pågå fram till månadsskiftet april/maj 2015. Med anledning av att ett stort antal parter är berörda, kommer förhandlingen att hållas i Svea hovrätt med användand…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i det s.k. Kriminalvårdsmålet

Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i ett stort mål rörande grova mutbrott med anknytning till polisen och Kriminalvården. En f.d. fastighetschef på Kriminalvården och dennes nära vän döms för grovt mutbrott respektive medhjälp därtill. Två konsulter döms för bl.a. grov bestickning. Straffen bestäms till fängelse i tre fall och villkorlig dom med samhällstjänst i ett fall. Samtidigt fria…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i det s.k. Kriminalvårdsmålet

Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i ett stort mål rörande grova mutbrott med anknytning till polisen och Kriminalvården. En f.d. fastighetschef på Kriminalvården och dennes nära vän döms för grovt mutbrott respektive medhjälp därtill. Två konsulter döms för bl.a. grov bestickning. Straffen bestäms till fängelse i tre fall och villkorlig dom med samhällstjänst i ett fall. Samtidigt fria…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätts mediegrupp

En mediegrupp har bildats på Svea hovrätt för att underlätta kontakten med journalister. I mediegruppen ingår nio domare med lång erfarenhet och kunskaper inom olika rättsområden. Mediegruppen kommer att besvara frågor av allmän och principiell karaktär när media vill ha kontakt med Svea hovrätt. För specifika frågor om enstaka mål hänvisas alltjämt till de som dömer i det aktuella målet….

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd i det s.k. Nordkalkmålet

I målet om ansökan om tillstånd till kalkstensbrytning och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64 på Gotland mål  (det s. k. Nordkalkmålet)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen