Etikettarkiv: Högsta förvaltningsdomstolen

Dom om grovt svindleri och grovt insiderbrott fastställs av hovrätten

Svea hovrätt har i dag fastställt Stockholms tingsrätts dom där tre personer dömdes för bl.a. grovt svindleri. Enligt hovrättens bedömning har de dömda tillsammans lämnat vilseledande uppgifter i två pressmeddelanden i syfte att påverka aktiekursen i bolaget Cefour Wine & Beverage Partihandel AB.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Information om mål B 7863-14, det s.k. Söderledstunnelmålet

I dag (2015-04-29) har hovrätten meddelat dom i det s.k. Söderleds-tunnelmålet. Enligt åtalet ska fyra av de tilltalade ha vilselett Stockholms kommun att betala över 27 miljoner kronor för mycket till entreprenören i samband med renoveringen av Söderledstunneln i Stockholm. Enligt hovrätten kunde emellertid åklagaren inte bevisa att något vilseledande hade förekommit varför de tilltalade…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Justitieminister Morgan Johansson besöker Svea hovrätt

I dag besöker justitieminister Morgan Johansson Svea hovrätt. Under besöket kommer justitieministern att få en presentation av hovrättens verksamhet och utmaningar. Han kommer bland annat att få information om mål av skiftande karaktär som hovrätten och Mark- och miljööverdomstolen har hanterat under senare tid. I samtal med medarbetare på Svea hovrätt kommer han även att få en inblick i hur de…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förhandsavgörande om den svenska datalagringen begärs från EU-domstolen

Kammarrätten har idag beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen i det s.k. datalagringsmålet mellan Tele2 Sverige AB och Post- och telestyrelsen (PTS).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Den tilltalade fälls för brott mot efterforskningsförbudet

Örebro tingsrätt har i dag dömt den kvinna som stått åtalad för brott mot efterforskningsförbudet gällande en anonym insändare i tidningen Nerikes Allehanda som publicerades den 16 mars 2014. Den åtalade kvinnan döms enligt åtalet för brott mot efterforskningsförbudet. Tingsrätten har dock ogillat målsägandens skadeståndsanspråk avseende ersättning för kränkning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandling i mål om arbetsmiljöbrott

Södertälje tingsrätt inleder idag kl. 09.00 huvudförhandlingen i ett mål om arbetsmiljöbrott. Fyra personer står åtalade för att ha åsidosatt skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och därigenom ha orsakat en arbetstagares död på Scania år 2010. I målet finns även yrkande om företagsbot riktat mot Scania CV AB och DynaMate Industrial Services Aktiebolag samt yrkande om skadestånd.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen har idag vilandeförklarat målet som rör SMA Mineral AB:s ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad kalkstensbrytning.

Mark- och miljööversdomstolen har beslutat att vilandeförklara det pågående målet som rör SMA Mineral AB:s ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad kalkstensbrytning m.m. i Stucks kalkbrott på Gotland.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen har idag vilandeförklarat målet som rör SMA Mineral AB:s ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad kalkstensbrytning.

Mark- och miljööversdomstolen har beslutat att vilandeförklara det pågående målet som rör SMA Mineral AB:s ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad kalkstensbrytning m.m. i Stucks kalkbrott på Gotland.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Polisens hundburar vid transport uppfyller inte kraven

Kammarrätten har i en dom kommit fram till att Länsstyrelsen Skåne har haft fog för att förbjuda Polismyndigheten att transportera tjänstehundar i burar som inte är av sådan storlek som krävs enligt föreskrifter från Jordbruksverket.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt meddelar dom om intrång i varumärket TAXI STOCKHOLM

Svea hovrätt har i en dom meddelad i dag fastställt att Taxi Stockholm 15 00 00 AB har ensamrätt att använda kännetecknet TAXI STOCKHOLM i näringsverksamhet avseende taxitjänster i Stockholms län. Domen innebär bl.a. att en av Taxi Stockholms konkurrenter förbjuds att använda kännetecknet TAXI STOCKHOLM CITY i sin taxiverksamhet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fem och ett halvt års fängelse för grovt koppleri och våldtäkt

Södertörns tingsrätt har idag meddelat dom i ett stort kopplerimål. Huvudmannen döms för att i Polen och Sverige ha rekryterat polska kvinnor i syfte att utnyttja dem för prostitution som han sedan organiserat. Han döms även för att ha utnyttjat kvinnorna ekonomiskt genom att han tagit hälften av de inkomster de fått när de sålt sexuella tjänster. Verksamheten har omsatt omkring 2 milj. svenska…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen