Etikettarkiv: hyra

Eskilstuna tingsrätt har avgjort ett mål rörande före detta Rikets sal och Hotell Mälarblick i Strängnäs

Trossamfundet Jehovas vittnen sålde 2006 Rikets sal och Hotell Mälarblick till Svenska Hem-gruppen. Parterna har varit oeniga om Trossamfundet ska vara skyldigt att betala hyra för fastigheterna och om den revers som utgjorde betalning från Svenska Hem-gruppen har förfallit till betalning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om mervärdesskatt

En del av en fastighet i ett gruppboende som nyttjas av såväl de boende som av personalen och är möjlig att hyra ut separat har ansetts kunna bli föremål för frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt ger Migrationsverket rätt att fortsätta hyra lägenheter för asylsökande

Svea hovrätt har beslutat att Migrationsverket ska få fortsätta hyra ett antal lägenheter i Hedemora från det kommunala bostadsbolaget AB Hedemorabostäder. Intresset för Migrationsverket att upplåta lägenheter till asylsökande väger tyngre än hyresvärdens intresse att upplåta lägenheterna till personer som står i den kommunala bostadskön.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kammarrätten godkänner PTS ändring av kostnadsmodellen för TeliaSonera

Efter en dom i Kammarrätten i Stockholm idag godkänns Post- och telestyrelsens, PTS, prisreglering av hyra av kopparnät. Domen innebär att kostnaden för anslutning av t.ex. fast telefoni i bostäder inte längre räknas med i underlaget för det pris som TeliaSonera får ta ut av andra operatörer som hyr in sig på kopparnätet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hyra sätts inte ned trots höga radonhalter

Hovrätten: Frågan i målet gällde om lägenheten, på grund av förekomsten av radon, har varit i så bristfälligt skick att det funnits rätt till nedsättning av hyran. Hovrätten gör bedömningen att endast den omständigheten att radonhalten överstiger riktvärdet inte ensamt kan ge rätt till nedsättning av hyran.

Rättsområde: Hyresrätt

Får betala hyra trots föreningens avtalsbrott

Hovrätten: Hyresgästen och föreningen träffade ett förlikningsavtal som innebar att vissa fel skulle åtgärdas före ett visst datum. När dessa åtgärdats skulle mannen betala en månadshyra. Trots att föreningen åtgärdade ett av felen för sent anser hovrätten att mannen ska betala hyran.

Rättsområde: Fordringsrätt, Bostadsrätt