Etikettarkiv: hyresavtal

Nu ska Helsingborgs tingsrätt växa

Regeringen har i dag gett klartecken till ett hyresavtal som innebär att Helsingborgs tingsrätt ska kunna få större lokaler. Det innebär att den sedan länge planerade om- och tillbyggnaden av domstolsbyggnaden på Konsul Perssons plats nu kan påbörjas.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Pt i mål om hyresavtal upphört genom konkludent handlande

HD: Hovrätten ansåg att bolaget skulle betala drygt 165.000 kronor i obetald hyra för tio parkeringsplatser. Trots att hyresvärden sagt till bolaget att inte nyttja platserna samt tagit bort skyltar och upphört med hyresaviseringarna ansågs inte hyresavtalet ha upphört genom konkludent handlande. Nu ska Högsta domstolen pröva frågan.

Rättsområde: Fordringsrätt, Hyresrätt

Behåller hyresavtal trots flera års sena betalningar

Hovrättsbeslut hyresmål: Trots att hyresgästen under två års tid regelmässigt betalat hyran försent, ibland uppemot fyra månader, får hon behålla hyresavtalet. Hyresvärden har inte lyckats visa att hyresgästen informerats om riskerna att hyresavtalet skulle sägas upp på grund av de bristande betalningarna. Dessutom har hon nu en fast anställning.

Rättsområde: Hyresrätt

Lokalhyreskontrakt

Lokalhyreskontrakt. Hyresavtal och lokalhyresavtal. En av de största kostnadsposterna är för många företag lokalhyran. I ett lokalhyreskontrakt regleras bland annat hyrans storlek. I de flesta hyreskontrakt finns en indexklausul som innebär att hyran räknas upp med inflationen varje år.

Innan Du som företagare skriver på ett hyresavtal avseende lokal bör Du läsa igenom lokalhyresavtalet noga. Ta reda på vad som ingår i hyran och vilken uppsägningstid som gäller.

Om ett lokalhyreskontrakt löper i mer än nio månader har lokalhyresgästen i regel ett så kallat indirekt besittningsskydd. På grund av detta skydd kan hyresvärden få ersätta hyresgästen för eventuella förluster för det fall att hyresavtalet upphör i förtid. Du har även såsom lokalhyresgäst, på grund av besittningsskyddet, rätt till skälig tid för avflyttning vid en uppsägning av lokalhyreskontraktet.

Det är möjligt att mellan en hyresvärd och en hyresgäst fördela ansvaret för lokalens brandskydd genom en så kallad brandskyddsklausul. Om hyresgästens ansvar i denna del är förenad med en kostnad kan detta komma att påverka hyran.

För det fall att Du har frågor om lokalhyresrätt och lokalhyreskontrakt är Du välkommen att kontakta någon av våra jurister på Waldenberg Melin Juridik. Vi arbetar mycket med hyresrätt för både privatbostäder och lokaler och svarar gärna på Dina frågor om till exempel uppsägningstid, hyrans storlek, besittningsskydd och hyresvärdens respektive hyresgästens skyldigheter och rättigheter.