Etikettarkiv: Hyresrätt

Praxisändring i HD om utmätning av andel i bostadsrätt

HD: Enligt tidigare praxis kunde en bostadsrätt, där en andel utmätts, inte utmätas och säljas genom ett samlat förfarande. I stället fick det i ett första skede göras en utmätning och försäljning av andelen och i ett senare skede en försäljning av hela bostadsrätten. Praxisändringen innebär att försäljningen nu kan göras i ett sammanhang.

Rättsområde: Fastighetsrätt, Hyresrätt, Bostadsrätt, Utsökningsrätt

Pizzeria fick ha kvar uteservering

Hovrätten: Köparen av fastigheten kände till att det fanns en muntlig överens-kommelse som innebar att pizzerian fick nyttja markyta för uteservering. Och eftersom fastighetsägaren inte sagt upp överenskommelsen inom tre månader efter förvärvet ska den fortsätta att gälla.

Rättsområde: Hyresrätt

Egna eldragningar inte skäl för förverkande

Hovrätten: En hyresgäst lät göra omkopplingar i elcentralen i sin lägenhet. Av den bevisning som lagts fram i målet är det oklart i vilken utsträckning hyresgästen kan lastas för de brister i lägenhetens elsystem som hyresvärden har gjort gällande. Därför har lägenheten inte förverkats och hyresvärden har inte rätt att säga upp hyresavtalet omedelbart.

Rättsområde: Hyresrätt