Etikettarkiv: Internationellt

Stockholms tingsrätt har i dag dömt en 62-årig man för grov olovlig underrättelseverksamhet till fängelse i ett år och fyra månader. B 8976-09

Underrättelseverksamheten – flyktingspionage – har bestått i att mannen i Stockholmsområdet under tiden januari 2008 till juni 2009 tjänat den kinesiska staten genom att samla uppgifter om exiluigurers personliga förhållanden. Uppgifterna har rört hälsotillstånd, resor, politisk asyl och politisk information. Flera av uigurerna har varit politiskt aktiva både i Sverige och internationellt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen