Etikettarkiv: Jakt

Information om när beslut om vargjakten kommer att meddelas

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade i juli 2016 prövningstillstånd i fråga om förutsättningarna för licensjakt efter varg. Målen avser den jakt i Värmland 2016 som stoppades av domstolar.    Vidare har Kammarrätten i Sundsvall den 23 december 2016 avslagit överklaganden från vissa miljöorganisationer avseende 2017 års licensjakt efter varg, vilket innebär att länsstyrelsernas beslut om jakt…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Att ta emot fri jakt, kost och logi från klient har hotat revisorers oberoende

Förvaltningsrätten anser att revisorers oberoende har hotats genom att dessa har tagit emot erbjudandet från en klient att delta i jakt och bli bjudna på kost och logi i samband seminarier.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i målet mellan Girjas sameby och Staten genom Justitiekanslern

  Tingsrätten har i dag meddelat dom i målet mellan Girjas  sameby och staten genom Justitiekanslern. Tingsrätten förklarar att Girjas sameby i förhållande till staten ensam har rätt till jakt på småvilt och fiske inom Girjas samebys område på Gällivare kronoöverloppsmark 2:1 och att staten inte får upplåta jakt- och fiskerätt på området samt att Girjas sameby har rätt att utan statens samtycke…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Det strider mot EU-rätten att förbjuda att beslut om vargjakt överklagas till domstol

Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till om ett beslut om licensjakt efter varg som fattats av Naturvårdsverket kan överklagas till domstol, trots att det enligt 58 § jaktförordningen inte får överklagas. EU:s s.k. livsmiljödirektiv ställer klara, detaljerade och ovillkorliga krav på medlemsstaternas lagstiftning när det gäller att skydda hotade arter som t.ex. vargen. Jakt kan…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten upphäver Naturvårdsverkets beslut om selektiv och riktad jakt efter varg 2013

Förvaltningsrätten bifaller Svenska Naturskyddsföreningens, Svenska Rovdjursföreningens och Världsnaturfondens överklaganden. Domen innebär att Naturvårdsverkets beslut om selektiv och riktad jakt efter varg 2013 upphävs.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten upphäver Naturvårdsverkets beslut om selektiv och riktad jakt efter varg 2013

Förvaltningsrätten bifaller Svenska Naturskyddsföreningens, Svenska Rovdjursföreningens och Världsnaturfondens överklaganden. Domen innebär att Naturvårdsverkets beslut om selektiv och riktad jakt efter varg 2013 upphävs.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen