Etikettarkiv: jämställdhet

Uppropet #medvilkenrätt tas på stort allvar inom Sveriges Domstolar

Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren tycker att juristuppropet #medvilkenrätt är angeläget och visar på bredden av bristande jämställdhet. – Att skapa en jämställd kultur är en chefs- och ledarskapsfråga, säger han.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

På fredag twittrar vi om jämställdhet

Tillsammans med några andra domstolar i Sverige är Södertörns tingsrätt pilotdomstol för jämställdhetsintegrering under år 2017. Den 31 mars har Södertörns tingsrätt ett uppstartsmöte om detta arbete för all sin personal.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen