Etikettarkiv: jäv

Högsta domstolen prövar om en tjänstledig åklagare med tidsbegränsad anställning som domare i hovrätt är förhindrad att handlägga brottmål på grund av jäv

En åklagare, som var tjänstledig från Åklagarmyndigheten och tjänstgjorde som adjungerad ledamot i hovrätten deltog i avgörandet av ett narkotikamål. Högsta domstolen har ansett den adjungerade ledmoten jävig att handlägga brottmålet. Resning har dock inte beviljats.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt ogillar invändningen om jäv mot nämndemännen i det s.k. Arbogamålet (Ö 6962-08)

Hovrätten har prövat om de uttalanden, såsom de återgivits, som gjorts av nämndemännen i pressen efter beslutet om förordnande av rättspsykiatrisk undersökning medfört att de varit jäviga att handlägga målet. Eftersom en av nämndemännen redan avträtt från målet har hovrättens prövning avsett jävsfrågan endast beträffande de två kvarvarande.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt ogillar jävsinvändningen i <br>Pirate Bay-målet

Genom Stockholms tingsrätts prövning av det s.k. Pirate Bay-målet dömdes fyra personer till fängelse. De ålades också att betala skadestånd. I samband med att de överklagat domen till Svea hovrätt har de riktat en invändning om jäv mot ordföranden i målet vid tingsrätten. De har menat bl.a. att domarens engagemang i föreningar på det immaterialrättsliga området medfört att han inte varit oparti…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt förklarar nämndeman jävig att delta i handläggningen av Pirate Bay-målet

Hovrätten har indelat ledamöter till den planerade huvudförhandlingen i Pirate Bay-målet. Några av de skiv- och filmbolag som för talan i målet har riktat invändning om jäv mot en av nämndemännen. Nämndemannen har vid en prövning förklarats jävig att delta i handläggningen av målet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt skärper straffen för flera åtalade i det större narkotikamål som tidigare återförvisats till Gotlands tingsrätt på grund av jäv

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett större narkotikamål som huvudsakligen gäller smuggling och försäljning av stora mängder cannabis under åren 2011 och 2012. Hovrätten skärper påföljden för fyra av de åtalade. Den som döms till längst fängelsestraff – 3 år och 6 månader – får dock samma straff som i tingsrätten.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål angående grov misshandel måste tas om på grund av jäv

Norrköpings tingsrätt har beslutat att huvudförhandlingen i ett mål angående grov misshandel måste tas om, och att samtliga ledamöter ska lämna målet. Orsaken är att jäv har uppstått, efter att en nämndeman har tagit egna kontakter med ett vittne som hörts i rättegången.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen prövar om en tjänstledig åklagare med tidsbegränsad anställning som domare i hovrätt är förhindrad att handlägga brottmål på grund av jäv

En åklagare, som var tjänstledig från Åklagarmyndigheten och tjänstgjorde som adjungerad ledamot i hovrätten deltog i avgörandet av ett narkotikamål. Högsta domstolen har ansett den adjungerade ledmoten jävig att handlägga brottmålet. Resning har dock inte beviljats.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen prövar om en tjänstledig åklagare med tidsbegränsad anställning som domare i hovrätt är förhindrad att handlägga brottmål på grund av jäv

En åklagare, som var tjänstledig från Åklagarmyndigheten och tjänstgjorde som adjungerad ledamot i hovrätten deltog i avgörandet av ett narkotikamål. Högsta domstolen har ansett den adjungerade ledmoten jävig att handlägga brottmålet. Resning har dock inte beviljats.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen