Etikettarkiv: Julian Assange

Högsta domstolen begär yttrande från riksåklagaren om häktningen av Julian Assange

Julian Assange häktades av tingsrätten den 18 november 2010 och en europeisk arresteringsorder utfärdades för att kunna verkställa häktningen. Varken häktningsbeslutet eller arresteringsordern har ännu verkställts. I juni 2014 yrkade Julian Assange att tingsrätten skulle undanröja beslutet om häktning. Tingsrätten avslog hans yrkande. Efter att Julian Assange överklagat tingsrättens beslut avsl…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

The Supreme Court requests an opinion from the Prosecutor-General concerning the pre-trial detention of Julian Assange

On 18 November 2010 the Stockholm district court decided to detain Julian Assange and a European arrest warrant was issued to carry out the decision of detention. Neither the decision on detention nor the arrest warrant has been carried out. In June 2014 Julian Assange called for the district court to reverse the decision on pre-trial detention. The district court rejected his request. Julian…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

The Supreme Court has granted Julian Assange leave to appeal the court of appeal’s decision on pre-trial detention in his absence

The Supreme Court has granted Julian Assange leave to appeal the court of appeal’s decision on pre-trial detention in his absence

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

The Supreme Court affirms the decision of the Court of Appeals for pre-trial detention of Julian Assange

The Supreme Court has affirmed the decision of the Court of Appeals that the order for pre-trial detention of Julian Assange in his absence shall still stand

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut i målet om häktningen av Julian Assange

Svea hovrätt har i dag meddelat beslut i målet som rör häktningen av Julian Assange. Hovrätten avslår hans yrkande om att häktningsbeslutet ska upphävas. Det innebär att Julian Assange fortfarande är häktad i sin utevaro.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Decision in the case concerning the detention of Julian Assange

Today the Svea Court of Appeal issued its decision in the case concerning the detention of Julian Assange. The Court of Appeal refuses his request to have the detention order set aside. This means that Julian Assange is still detained in absentia.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Information om överklagandet av Julian Assange beträffande häktning

Hovrätten kommer den 16 september 2016, kl. 11.00, att meddela ett beslut i målet. Beslutet och ett pressmeddelande kommer vid den tidpunkten att läggas ut på denna webbplats. De nämnda dokumenten läggs samtidigt ut i en engelsk översättning. En av domarna kommer att finnas tillgänglig per telefon för att svara på medias frågor efter att beslutet meddelats.   Den som önskar få en kopia på…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Information regarding the appeal of Julian Assange concerning his detention

The Court of Appeal will issue a decision in the case at 11.00 on 16 September 2016. At that time the decision and a press release will be posted on this website. An English translation of these documents will be posted at the same time. One of the judges will be available per telephone to answer questions from the media after the decision has been issued.   Anyone who wishes to receive a copy …

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Stockholm City Court to examine whether the detention order against Julian Assange is to remain in place or be set aside

On Wednesday 16 July Stockholm City Court will examine the question of whether the detention order against Julian Assange is to remain in place or be set aside.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Julian Assange har i dag överklagat tingsrättens beslut att han ska vara häktad i sin frånvaro

Hovrätten kommer i början av nästa vecka att ge besked om handläggningen av målet.  Målet handläggs på avdelning 1 och har målnummer Ö 8290-14. Vi publicerar löpande information om målet här (information in English about the case is found here).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Julian Assange har i dag överklagat tingsrättens beslut att han ska vara häktad i sin frånvaro

Hovrätten kommer i början av nästa vecka att ge besked om handläggningen av målet.  Målet handläggs på avdelning 1 och har målnummer Ö 8290-14. Vi publicerar löpande information om målet här (information in English about the case is found here).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen