Etikettarkiv: Justitiekanslern

Brott mot efterforskningsförbudet

Justitiekanslern har under 2016 väckt åtal mot en prefekt vid Göteborgs universitet angående brott mot tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens efterforskningsförbud. Göteborgs tingsrätt har den 12 januari 2017 hållit huvudförhandling i målet. Dom kommer att meddelas den 26 januari 2017 kl. 11.00.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Staten får betala ytterligare skadestånd för Kringresanderegistret

Stockholms tingsrätt har idag meddelat en dom där elva personer som begärt skadestånd för att de funnits med i det s.k. Kringresanderegistret hos Polismyndigheten i Skåne får 30 000 kr var (utöver de 5 000 kr som tidigare betalats ut av Justitiekanslern).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i målet mellan Girjas sameby och Staten genom Justitiekanslern

  Tingsrätten har i dag meddelat dom i målet mellan Girjas  sameby och staten genom Justitiekanslern. Tingsrätten förklarar att Girjas sameby i förhållande till staten ensam har rätt till jakt på småvilt och fiske inom Girjas samebys område på Gällivare kronoöverloppsmark 2:1 och att staten inte får upplåta jakt- och fiskerätt på området samt att Girjas sameby har rätt att utan statens samtycke…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tidpunkten för meddelande av dom i målet mellan Girjas sameby och staten genom Justitiekanslern flyttas fram

Gällivare tingsrätt har beslutat att flytta fram tidpunkten för meddelande av domen i målet mellan Girjas sameby och staten genom Justitiekanslern till den 22 december.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tryckfrihetsmål

Målet gäller brott mot tystnadsplikten enligt tryckfrihetsförordningen. Justitiekanslern har åtalat tre medarbetare på tidningen Göteborgs-Posten och hävdat att de i strid med tryckfrihetsförordningen röjt en källas identitet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tryckfrihetsmål

Målet gäller brott mot tystnadsplikten enligt tryckfrihetsförordningen. Justitiekanslern har åtalat tre medarbetare på tidningen Göteborgs-Posten och hävdat att de i strid med tryckfrihetsförordningen röjt en källas identitet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandling i mål mellan Girjas sameby och staten genom Justitiekanslern

Gällivare tingsrätt håller huvudförhandling i mål T 323-09 Girjas sameby mot staten genom Justitiekanslern, med början den 26 maj 2015 klockan 9:00 i Gällivare. Huvudförhandlingen är planerad att pågå under 18 dagar till och med den 18 juni 2015. Målet gäller rätten att jaga småvilt och fiska inom Girjas samebys område.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen