Etikettarkiv: Kammarrätten i Jönköping

Projektet på Billingen kan fortsätta

Kammarrätten i Jönköping avslår överklagandena när det gäller laglighetsprövningen av Skövde kommunfullmäktiges beslut den 16 maj 2016 och den 27 februari 2017 om bl.a. köp av aktier från Host Billingehus i Skövde AB och investeringar i Billingens fritidsområde. Kammarrättens dom betyder att kommunens beslut står fast.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kammarrätten kritisk till Finansinspektionens förslag om amorteringskrav

Kammarrätten i Jönköping har idag yttrat sig över Finansinspektionens förslag om amorteringskrav. I remissyttrandet ifrågasätter domstolen de rättsliga förutsättningarna för att införa amorteringskrav genom myndighetsföreskrifter.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen