Etikettarkiv: klandertalan

Sedan skiljemännen efter återförvisning undanröjt grund för upphävande av delar av en klandrad skiljedom har hovrätten lämnat klandertalan till största delen utan bifall<br>(T 10913-11)

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål om klander av skiljedom. Innan hovrätten tog slutlig ställning till kärandens klandertalan fick skiljemännen tillfälle att undanröja grunder för upphävande. Skiljemännen rättade skiljedomen och hovrätten lämnade genom dom i dag klandertalan till största delen utan bifall.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Klandertalan ogillas

Hovrätten: Ett ukrainskt bolag och ett amerikanskt bolag ingick ett samverkansavtal om naturgas. Enligt en skiljedom mellan parterna skulle det ukrainska bolaget betala 145 miljoner dollar till motparten. Klandertalan av denna skiljedom ogillas nu – det har inte förekommit vare sig uppdragsöverskridande eller handläggningsfel i skiljeförfarandet.

Rättsområde: Skiljemannarätt

Ingen framgång med klander av skiljedom

Hovrätten: En skiljedom klandrades bland annat eftersom skiljemannen hade fördelat rättegångskostnaderna på annat sätt än parten uppgett. Men en domstol - även som i detta fall en skiljeman - har att ex officio bestämma om fördelningen av rättegångskostnaderna inom ramen för det yrkade beloppet och klandertalan ogillas därför.

Rättsområde: Skiljemannarätt

Oenigt om klandrad skiljedom

Hovrätten: Stories on Ice skrev avtal med Saltkråkan om att sätta upp en isföreställning om Pippi Långstrump. Efter premiären uppstod oenighet. Vid ett efterföljande skiljeförfarande ogillades Stories on Ice skadeståndstalan. Hovrätten kommer nu fram till att skiljemannen inte överskred sitt uppdrag och ogillar klandertalan.

Rättsområde: Skiljemannarätt

Sedan skiljemännen efter återförvisning undanröjt grund för upphävande av delar av en klandrad skiljedom har hovrätten lämnat klandertalan till största delen utan bifall<br>(T 10913-11)

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål om klander av skiljedom. Innan hovrätten tog slutlig ställning till kärandens klandertalan fick skiljemännen tillfälle att undanröja grunder för upphävande. Skiljemännen rättade skiljedomen och hovrätten lämnade genom dom i dag klandertalan till största delen utan bifall.