Etikettarkiv: Kommun

Häktningsförhandling i mål om misstänkt mord i Lekeryd

Den 14 november lämnade åklagaren in en häktningsframställan mot den man i 60-års åldern som är misstänkt för mord i Lekeryd, Jönköpings kommun.Tingsrätten har hållit häktningsförhandling i målet. Efter häktningsförhandlingen, som hölls bakom stängda dörrar, har tingsrätten kommit fram till att den misstänkte ska vara häktad.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen avgör ett mål om skadeståndsskyldighet för en kommun som lämnade felaktiga upplysningar till en enskild

Högsta domstolen har fastställt att en kommun som lämnade felaktiga upplysningar till en enskild är skyldig att ersätta den skada som detta har orsakat, trots att det inte var fråga om myndighetsutövning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen upphäver föreläggande om att ta bort vattenkraftverk m.m. i Edsån i Strömsunds kommun

Länsstyrelsen i Jämtlands län förelade en person att bl.a. ta bort ett litet vattenkraftverk med tillhörande anordningar för reglering av vattenståndet i sjön uppströms kraftverket. Föreläggandet har nu prövats av Mark- och miljööverdomstolen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen upphäver föreläggande om att ta bort vattenkraftverk m.m. i Edsån i Strömsunds kommun

Länsstyrelsen i Jämtlands län förelade en person att bl.a. ta bort ett litet vattenkraftverk med tillhörande anordningar för reglering av vattenståndet i sjön uppströms kraftverket. Föreläggandet har nu prövats av Mark- och miljööverdomstolen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Landskrona kommun skadeståndsskyldig för bristande uppsikt över 13-åring

I december 2002 brandhärjades Åhléns och Hemköp i Landskrona. Branden hade anlagts av en 13-årig flicka, som av socialnämnden hade varit omhändertagen för LVU-vård i flera år. Flickan var efter utskrivning från BUP tillfälligt placerad hos sin mamma i avvaktan på en mer permanent placering. Hon hade tidigare rymt från olika hem, också när hon befann sig under intensiv övervakning, och anlagt et…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Stockholm kommuns beslut om exploatering av mark för bygget av Nobel Center på Blasieholmen strider inte mot lag

Det stred inte mot lagen när Stockholms kommun beslutade om bl.a exploatering av mark på Blasieholmen för bygget av Nobel Center. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut i mål angående sabotage

Tingsrätten har under åtta dagar hållit huvudförhandling i ett mål gällande bl.a. sabotage. Åklagarna har påstått att den tilltalade gjort sig skyldig till sabotage genom att ringa ett mycket stort antal obefogade samtal till SOS Alarm, larmnumret 114 14, Arbetsförmedlingen, en kommun och olika sjukvårdsinrättningar.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död.

Örebro tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål där åklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål åtalat verkställande direktören vid ett kursgårdsbolag, som bedriver verksamhet i Askersunds kommun, och en till bolaget inhyrd instruktör för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död. Åklagaren har samtidigt väckt talan mot kursgårdsbolaget och begärt att tingsrätten, på…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Föreningen Islamiska skolan i Göteborg får bedriva skola vid Römosseskolan i Borås stad.

Förvaltningsrätten har beslutat att avslå Borås stads överklagande av Skolinspektionens beslut att godkänna Föreningen Islamiska skolan i Göteborg som huvudman för förskoleklass, grundskola årskurserna 1-9 och fritidshem vid Römosseskolan i Borås i Borås kommun.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

En kommuns beslut att förbjuda försäljning av ett kosttillskott med för hög D-vitaminhalt var riktig

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun beslutade i mars 2015 att förbjuda ett företag att sälja ett kosttillskott som gav en dygnsdos 125 mikrogram D-vitamin. Nämnden beslutade samtidigt att företaget skulle återkalla produkten från marknaden. Länsstyrelsen och förvaltningsrätten avslog företagets överklagande. Kammarrätten anser att nämnden varit behörig myndighet och haft laglig grund…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

47-årig man frikänns från två fall av mordbrand i Loftahammar i Västerviks kommun

Kalmar tingsrätt har i dag frikänt en 47-årig man från anklagelser om två fall av mordbrand och ett fall av grov stöld i Loftahammar, som ligger i Västerviks kommun. Anlagda bränder gjorde att två fritidshus brann ner till grunden. Det hände den 21 november 2016. Från det ena huset hade det dessutom stulits olika föremål. Åklagaren ville att tingsrätten skulle döma 47-åringen för grov stöld och…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ansökan om brytning av vanadin vid Brickagruvan avvisad av mark- och miljödomstolen i Östersund

Svenska Vanadin AB (bolaget) har år 2010 ansökt hos mark- och miljödomstolen i Östersund om tillstånd vid Brickagruvan, Hudiksvalls kommun, till brytning, anrikning m.m. av malm innehållande metallen vanadin, som bl.a. används inom stålindustrin. Handläggningen har inledningsvis varit skriftlig där ett antal sakägare och remissmyndigheter yttrat sig och efter kompletteringar och anstånd av…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen