Etikettarkiv: kommunalrätt

Fastighetsägare får betala gatukostnader

Kammarrätten: Kommunfullmäktige beslutade att fördela kostnaderna för nya gator på fastighetsägare. Underinstansen ansåg att fördelningen av kostnaderna lett till oskäligt höga kostnader, medan kammarrätten kommer fram till att kostnaderna har fördelats efter skälig och rättvis grund.

Rättsområde: Kommunalrätt, Förvaltningsrätt övrigt

Pt i kammarrätten för laglighetsprövning

HFD: En kommun beslutade att bevilja ledamöterna i en nämnd ansvarsfrihet, men revisorerna hade inte tagit ställning till frågan. Frågan är om revisionsberättelsen måste innehålla ett uttryckligt ställningstagande i frågan om ansvarsfrihet eller inte och vilken betydelse detta i sådana fall har för fullmäktiges möjlighet att fatta ett lagligt beslut.

Rättsområde: Kommunalrätt, Förvaltningsrätt övrigt