Etikettarkiv: Konkurrensverket

Skånska kommuner får inte köpa avfallshanteringstjänster från Sysav AB utan föregående annonsering

De 13 skånska kommuner som är delägare i Sysav AB, som bl.a. arbetar med avfallshantering, får inte köpa avfallshanteringstjänster av bolaget utan föregående annonsering. Kammarrätten anser att Konkurrensverket dels haft behörighet, dels haft fog för att fatta ett tillsynsbeslut som innebär att det inte fanns förutsättningar för kommunerna att med stöd av den s.k. in house-regeln i lagen om…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Första målet om förbud mot företagskoncentration

Patent- och marknadsöverdomstolen inleder idag huvudförhandling i ett mål där Konkurrensverket yrkat förbud mot en företagskoncentration. Det är första gången på över 15 år som ett mål av detta slag prövas av en överinstans.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Stockholms tingsrätt: Konkurrensverket ./. Aktiebolaget Bil-Bengtsson m.fl.

Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i målet mellan Konkurrensverket och Aktiebolaget Bil-Bengtsson, Bildeve Aktiebolag, Bilia Personbilar AB, Bil-Månsson i Skåne Aktiebolag, Göinge Bil Aktiebolag, Johan Ahlberg Bil AB, Kristianstads Automobil Aktiebolag och Skånebil Personbilar AB. Samtliga svarandebolag är återförsäljare av Volvo och Renault.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Stockholms tingsrätt meddelar dom i mål om påstått konkurrensbegränsande samarbete

Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i målet mellan Konkurrensverket och, på andra sidan, åtta bolag och Vägverket angående påstått konkurrensbegränsande samarbete i samband med främst upphandlingar av asfaltbeläggningsarbeten som Vägverket och kommuner gjort under åren 1993-2001.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Akademiska Hus AB måste betala avgift för otillåten direktupphandling

Akademiska Hus AB måste betala tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling gjord av ett dotterbolag. Detta har Förvaltningsrätten i Umeå bestämt efter ansökan från Konkurrensverket. Det fastslås i förvaltningsrätten att det statliga bolaget och dotterbolaget är skyldiga att tillämpa lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Akademiska Hus AB måste betala avgift för otillåten direktupphandling

Akademiska Hus AB måste betala tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling gjord av ett dotterbolag. Detta har Förvaltningsrätten i Umeå bestämt efter ansökan från Konkurrensverket. Det fastslås i förvaltningsrätten att det statliga bolaget och dotterbolaget är skyldiga att tillämpa lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Stockholms tingsrätt förbjuder den företagskoncentration som uppkom när Swedbank Franchise AB (Swedbank) – som äger Swedbank Fastighetsbyrån AB – förvärvade Svensk Fastighetsförmedling

Stockholms tingsrätt meddelade i dag domen i målet mellan Konkurrensverket och Swedbank/Svensk Fastighetsförmedling. Tingsrätten förbjuder den företagskoncentration som uppkom när Swedbank i december 2013 köpte Svensk Fastighetsförmedling från en norsk bank.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

SJ:s upphandling av städtjänster omfattades inte av reglerna om offentlig upphandling

Kammarrätten i Stockholm har i dag meddelat dom i mål 603-604-14 mellan Konkurrensverket och SJ avseende upphandlingsskadeavgift.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen