Etikettarkiv: konkurs

Tidpunkten för när en skatteinbetalning via en bank i samband med en konkurs ska anses ha skett slås fast i två avgöranden

I de två fallen hade bolagens ställföreträdare lämnat uppdrag åt sina banker att utföra betalningar till Skatteverket. Betalningsuppdragen sattes igång före konkursen men de genomfördes efter konkursbesluten. Betalningarna ansågs ha gjorts efter konkursen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut i mål om förhandsbesked om tobaksskatt

Efter att ett förhandsbesked om skatt överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen har det bolag som ansökt om beskedet försatts i konkurs. Konkursboet har inte ansetts ha rätt att träda in som part i målet men konkursförvaltaren har beretts möjlighet att föra bolagets talan.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i det s.k. FlyMe-målet

Göteborgs tingsrätt har idag meddelat dom i det s.k. FlyMe-målet där företrädare för ett Göteborgsbaserat lågprisflygbolag (styrelseordföranden, verkställande direktören, en styrelseledamot och en finansiär) åtalats för affärer i anslutning till att ett bolag i FlyMe koncernen gick i konkurs våren 2007. Tingsrätten har ogillat samtliga åtal.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

KONKURSANSÖKNINGAR MOT SAAB

Vänersborgs tingsrätt har idag mottagit ca knappt 900 ansökningar från vissa  SAAB-anställda om att SAAB Automobile AB ska försättas i konkurs. De anställda som har gett in ansökningarna är medlemmar i fackföreningarna Unionen och Ledarna. Tingsrätten kommer efter inledande registrering och kontroll att snarast lägga ut ansökningarna på hemsidan.   Kontaktperson Cecilia Tisell 0521-27 02 64…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Konkursansökan mot Saab Automobile Powertrain AB

Under gårdagen har medlemmar i fackförbundet Unionen, utöver 770 ansökningar om att SAAB Automobile AB ska försättas i konkurs, till tingsrätten ingett även 106 ansökningar om att dotterbolaget SAAB Automobile Powertrain AB ska försättas i konkurs. Ansökningshandlingarna samt information om handläggningen av dessa ärenden kommer att publiceras på hemsidan.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Konkursansökan mot Saab Automobile Powertrain AB

Under gårdagen har medlemmar i fackförbundet Unionen, utöver 770 ansökningar om att SAAB Automobile AB ska försättas i konkurs, till tingsrätten ingett även 106 ansökningar om att dotterbolaget SAAB Automobile Powertrain AB ska försättas i konkurs. Ansökningshandlingarna samt information om handläggningen av dessa ärenden kommer att publiceras på hemsidan.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ytterligare konkursansökan mot SAAB Automobile AB

YTTERLIGARE KONKURSANSÖKAN MOT SAAB AUTOMOBILE AB Tingsrätten har idag från ett bolag mottagit en ansökan om att SAAB Automobile AB ska försättas i konkurs. Tingsrätten har valt att inte publicera sökandens namn. Ansökningshandlingen publiceras på hemsidan utan att sökandens namn framgår. Tingsrätten kommer att kalla parterna till konkursförhandling inom de närmaste veckorna. Information om den…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

KONKURSANSÖKNINGAR OCH ÅTERKALLELSER

2011-09-16 FYRA KONKURSANSÖKNINGAR MOT SAAB AUTOMOBILE AB Tingsrätten har, sent under eftermiddagen den 15 september 2011, mottagit fyra ansökningar om att SAAB Automobile AB ska försättas i konkurs. Ansökningshandlingarna publiceras på tingsrättens hemsida. Tingsrätten kommer att, efter att ansökningsavgift inbetalts, kalla parterna till konkursförhandling inom de närmsta veckorna. Information…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

KONKURSANSÖKNINGAR OCH ÅTERKALLELSER

2011-09-16 FYRA KONKURSANSÖKNINGAR MOT SAAB AUTOMOBILE AB Tingsrätten har, sent under eftermiddagen den 15 september 2011, mottagit fyra ansökningar om att SAAB Automobile AB ska försättas i konkurs. Ansökningshandlingarna publiceras på tingsrättens hemsida. Tingsrätten kommer att, efter att ansökningsavgift inbetalts, kalla parterna till konkursförhandling inom de närmsta veckorna. Information…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Återkallelser av konkursansökningar

2011-09-28 MEDLEMMARNA I IF METALL HAR ÅTERKALLAT SINA KONKURSANSÖKNINGAR MOT SAAB AUTOMOBILE AB OCH SAAB AUTOMOBILE POWERTRAIN AB De medlemmar i IF Metall som förra veckan ansökte om att SAAB Automobile AB och Saab Automobile Powertrain AB skulle försättas i konkurs, har idag återkallat sina ansökningar. Tingsrätten har avskrivit de återkallade ärendena från vidare handläggning. Återkallelsern…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

MEDLEMMARNA I LEDARNA HAR ÅTERKALLAT SINA KONKURSANSÖKNINGAR MOT SAAB AUTOMOBILE AB

De medlemmar i Ledarna som den 12 september 2011 ansökte om att SAAB Automobile AB skulle försättas i konkurs, har idag återkallat sina ansökningar. Tingsrätten har översänt återkallelsen till SAAB Automobile AB för yttrande senast den 7 oktober 2011. Återkallelsen publiceras på tingsrättens hemsida.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Medlemmarna i Unionen har återkallat sina konkursansökningar

2011-10-03 MEDLEMMARNA I UNIONEN HAR ÅTERKALLAT SINA KONKURSANSÖKNINGAR MOT SAAB AUTOMOBILE AB OCH SAAB AUTOMOBILE POWERTRAIN AB De medlemmar i Unionen som den 12 september 2011 ansökte om att SAAB Automobile AB och Saab Automobile Powertrain AB skulle försättas i konkurs, har idag återkallat sina ansökningar. Tingsrätten har översänt återkallelserna till SAAB Automobile AB och Saab Automobile…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Konkursansökan från Saab-bolagen

2011-12-19 SAAB Automobile Aktiebolag, Saab Automobile Tools AB och Saab Automobile Powertrain AB ansöker om att bli försatta i konkurs SAAB Automobile Aktiebolag, Saab Automobile Tools AB och Saab Automobile Powertrain AB har idag ansökt om att bli försatta i konkurs. Tingsrätten avser att pröva ansökan och utse förvaltare skyndsamt. Dagen sammanträde i fråga om rekonstruktionens upphörande m….

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut om konkurs och utseende av förvaltare i Saab-bolagen

2011-12-19 Tingsrätten har idag försatt SAAB Automobile Aktiebolag, Saab Automobile Powertrain AB och Saab Automobile Tools AB i konkurs Tingsrätten har idag försatt SAAB Automobile Aktiebolag, Saab Automobile Powertrain AB och Saab Automobile Tools AB i konkurs. Till förvaltare i konkurserna har advokaterna Hans Bergqvist, Advokatfirman Delphi Göteborg, och Anne-Marie Pouteaux, Wistrands…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten beslutar om förmånsrätt i Blaikengruvans konkurs

Hovrätten för Övre Norrland har idag meddelat beslut i ett mål som gäller så kallad superförmånsrätt för vissa fordringar i Blaikengruvan AB:s konkurs. Beslutet innebär att en entreprenör, Kjin Schakt AB, får superförmånsrätt för sina krav på Blaikengruvan AB för arbeten utförda under det att gruvan genomgick en företagsrekonstruktion.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen