Etikettarkiv: konsumentkrediter

Dom: Verksamhet med automatisk kreditprövning till och fakturaköp av handlare kräver ej tillstånd enligt lag

Ett finansbolags verksamhet som består i att bl.a. lämna kreditupplysningar till och förvärva fordringar av handlare genom en automatiserad affärsmodell kräver inte tillstånd enligt lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter. Finansinspektionens beslut och förvaltningsrättens dom, med innebörden att bolaget förelades att upphöra med verksamheten, upphävs.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen