Etikettarkiv: Kontaktförbud

Beslut i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Risken för att en förälder trots kontaktförbud söker upp den andre föräldern och de eventuella negativa konsekvenser detta skulle kunna få för de hos denne bosatta barnen har inte ansetts vara ett sådant förhållande i hemmet som är grund för vård enligt LVU (jfr HFD 2014 ref. 23).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Risken för att en förälder trots kontaktförbud söker upp den andre föräldern och de eventuella negativa konsekvenser detta skulle kunna få för de hos denne bosatta barnen har inte ansetts vara ett sådant förhållande i hemmet som är grund för vård enligt LVU (jfr HFD 2014 ref. 23).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Nya regler om civilrättsliga skyddsåtgärder

Regeringen: Genom en ny EU-förordning ska skyddsbehövande kunna ta med sig kontaktförbud vid flytt mellan EU:s medlemsstater. Regeringen har nu överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till kompletterande bestämmelser till förordningen.

Rättsområde: Konstitutionell rätt, Mänskliga rättigheter, Förvaltningsrätt övrigt, Allmän straffrätt, Allmän processrätt, EU-process, Övrig EU-rätt

Dålig effekt av nya kontaktförbudsregler

BRÅ: De nya reglerna om olaga förföljelse som infördes 2011 har inte lett till särskilt många anmälningar och andelen fällande domar är liten. Inte heller har möjligheten att besluta om fotboja för personer som fysiskt överträder ett utvidgat kontaktförbud, utnyttjats i någon större utsträckning. Det framkommer i två nya rapporter från Brå.

Rättsområde: Allmän straffrätt, Brott mot person