Etikettarkiv: kontrakt

Svenska kraftnäts upphandling av utbyte av Öresundskablarna ska göras om

Förvaltningsrätten anser att den leverantör som tilldelats kontrakt i upphandlingen inte uppfyller de obligatoriska kraven och att upphandlingen därför ska göras om.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

Fråga om en ändring av villkor i ett upphandlat kontrakt, i samband med att kontraktet förlängs, innebär att den upphandlande myndigheten och leverantören ingår ett nytt avtal som borde ha föregåtts av en ny upphandling för vilken annonseringsskyldighet föreligger enligt lagen om offentlig upphandling. (Mål nr 3874-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3979-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Falu kommun ska betala sju miljoner i upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten i Falun beslutar i dag att Falu kommun ska betala sju miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift, för att i december 2010 ha direkttilldelat bygg- och anläggningsföretaget Peab ett kontrakt avseende drift och underhåll av kommunens gator och vägar. Kontraktet var omfattande, med en löptid på sju år och ett värde beräknat till 161 miljoner kronor, vilket förvaltningsrätten anse…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål om upphandling av surfplattor skickas tillbaka

Kammarrätten: Flera kommuner upphandlade elevdatorer och surfplattor. Förvaltningsrätten avvisade ett bolags ansökan om överprövning eftersom den inte har intresse av upphandlingen, men kammarrätten skickar tillbaka målet. Utredningen ger tillräckligt stöd för att bolaget vill tilldelas kontrakt.

Rättsområde: Offentlig upphandling

Interimistiskt stopp i konservator-upphandling

Kammarrätten: Enligt bolaget överträdde vinnaren i upphandlingen om konserveringen av en skulturgrupp den kommunalrättsliga lokaliseringsprincipen. Och efter att bolaget angett att det lidit skada genom att inte tilldelats kontraktet, beslutar kammarrätten att upphandlingen inte får avslutas genom att kontrakt tecknas innan något annat beslutats.

Rättsområde: Offentlig upphandling

Förlorar miljontvist om fel i entreprenad

Hovrätten: En bostadsrättsförening tecknade kontrakt med ett vvs-bolag för att byta värmesystem i huset. Föreningen höll inne med betalningen eftersom den ansåg att fel förekommit och vvs-bolaget yrkade därför fyra miljoner i ersättning vid tingsrätten. Hovrätten ändrar och ogillar vvs-bolagets talan och kommer istället fram till att bolaget ska betala 3,5 miljoner kronor i förseningsvite.

Rättsområde: Entreprenadrätt, Fordringsrätt

Falu kommun ska betala sju miljoner i upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten i Falun beslutar i dag att Falu kommun ska betala sju miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift, för att i december 2010 ha direkttilldelat bygg- och anläggningsföretaget Peab ett kontrakt avseende drift och underhåll av kommunens gator och vägar. Kontraktet var omfattande, med en löptid på sju år och ett värde beräknat till 161 miljoner kronor, vilket förvaltningsrätten anse…

Dom i tvistemål: T 1144-11

Två personer har undertecknat ett kontrakt avseende ett kreditköp av en båt som skulle levereras av annan än säljaren. Enligt en på framsidan förtryckt bestämmelse godkände köparen leveransen av båten, och enligt de förtryckta bestämmelserna på baksidan förbehöll sig säljaren äganderätten till båten. Frågor om köparnas ansvar mot säljaren för leveransuppgiften, sedan det visat sig att båten int…

Stora skadestånd väntar efter felaktiga offentliga upphandlingar

Svenska myndigheter har vid flera tillfällen slutit avtal utan att ta hänsyn till den EU-rättsliga praxis som finns för offentliga upphandlingar. De företag som har gått miste om kontrakt på grund av detta har rätt till stora skadestånd. Det konstateras i en doktorsavhandling som idag läggs fram av Andrea Sundstrand vid Stockholms universitet. 

Var berusad på fritiden – sades upp

När ett test visade att han hade druckit alkohol någon gång de senaste veckorna sades han upp. Därför att han hade skrivit på ett kontrakt om att han inte någonsin fick dricka alkohol, alltså inte heller på fritiden. Ett sådant kontrakt är orimligt, anser IF Metall och kräver att uppsägningen tas tillbaka.