Etikettarkiv: köp av sexuell tjänst

Hovrätten för Västra Sverige meddelar dom i ett mål om köp av sexuell tjänst

Hovrätten för Västra Sverige ändrar tingsrättens dom mot fem män som åtalats för att ha köpt sexuell tjänst. För fyra män skärper hovrätten straffet från dagsböter till villkorlig dom och böter. En man som frikänts av tingsrätten döms av hovrätten för köp av sexuell tjänst till böter.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Åtal väckt i målet åklagaren mot Göran Lindberg

Åtal har i dag väckts vid Södertörns tingsrätt mot Lindberg för ett fall av grov våldtäkt, tre fall av våldtäkt, ett fall av förberedelse till grov våldtäkt mot barn alternativt förberedelse till grov våldtäkt, tio fall av koppleri, sju fall av köp av sexuell tjänst och ett fall av försök till köp av sexuell tjänst. Mot tre andra tilltalade har åtal väckt för köp av sexuell tjänst och i ett fal…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Deldom avkunnad mot en av de åtalade i målet åklagaren mot Göran Lindberg m.fl.

Efter förhandlingsdagen den 7 juli 2010 lade åklagaren ned åtalet mot advokat Kerstin Koortis klient. Åtalet avsåg köp av sexuell tjänst. Åklagaren lade ned åtalet då han inte längre ansåg att brottet kunde styrkas. Kerstin Koortis klient yrkade frikännande dom och ersättning för sina kostnader. Efter överläggning avkunnade tingsrätten frikännande dom.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Södertörns tingsrätt meddelar dom i målet åklagaren mot Göran Lindberg

Göran Lindberg har idag dömts för grov våldtäkt, två fall av våldtäkt, misshandel, tre fall av koppleri, 28 fall av köp av sexuell tjänst, ett fall av försök till köp av sexuell tjänst, ett fall av medhjälp till köp av sexuell tjänst och ett fall av medhjälp till försök till köp av sexuell tjänst. Påföljden har bestämts till fängelse i sex år och sex månader. Lindberg ska betala skadestånd till…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten har idag meddelat dom i målet mot Göran Lindberg (mål nr B 6956-10)

Svea hovrätt har idag dömt Göran Lindberg för grov våldtäkt, våldtäkt, misshandel, koppleri, köp av sexuella tjänster och försök till köp av sexuell tjänst till fängelse i 6 år.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kvinna döms till fängelse för koppleri

En enig Jönköpings tingsrätt dömer i dag den 49-åriga kvinna som stått tilltalad för koppleri till fyra månaders fängelse. De två män som var medtilltalade för köp av sexuell tjänst frias dock från misstanke om brott.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen