Etikettarkiv: Köp

Projektet på Billingen kan fortsätta

Kammarrätten i Jönköping avslår överklagandena när det gäller laglighetsprövningen av Skövde kommunfullmäktiges beslut den 16 maj 2016 och den 27 februari 2017 om bl.a. köp av aktier från Host Billingehus i Skövde AB och investeringar i Billingens fritidsområde. Kammarrättens dom betyder att kommunens beslut står fast.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen meddelar dom rörande sexuellt ofredande

Ett åtal rörande sexuellt ofredande ogillades av hovrätten. Den åtalade mannen hade upprepat och närgånget begärt att få köpa sex av en person som var under arton år. Hovrättens avgörande motiverades med att mannens agerande utgjorde ett försök till köp av sexuell handling av barn, ett brott som mannen inte var åtalad för. Det förelåg då, enligt hovrätten, också hinder mot att döma honom för…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen meddelar dom rörande sexuellt ofredande

Ett åtal rörande sexuellt ofredande ogillades av hovrätten. Den åtalade mannen hade upprepat och närgånget begärt att få köpa sex av en person som var under arton år. Hovrättens avgörande motiverades med att mannens agerande utgjorde ett försök till köp av sexuell handling av barn, ett brott som mannen inte var åtalad för. Det förelåg då, enligt hovrätten, också hinder mot att döma honom för…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen meddelar dom rörande sexuellt ofredande

Ett åtal rörande sexuellt ofredande ogillades av hovrätten. Den åtalade mannen hade upprepat och närgånget begärt att få köpa sex av en person som var under arton år. Hovrättens avgörande motiverades med att mannens agerande utgjorde ett försök till köp av sexuell handling av barn, ett brott som mannen inte var åtalad för. Det förelåg då, enligt hovrätten, också hinder mot att döma honom för…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten för Västra Sverige meddelar dom i ett mål om köp av sexuell tjänst

Hovrätten för Västra Sverige ändrar tingsrättens dom mot fem män som åtalats för att ha köpt sexuell tjänst. För fyra män skärper hovrätten straffet från dagsböter till villkorlig dom och böter. En man som frikänts av tingsrätten döms av hovrätten för köp av sexuell tjänst till böter.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Åtal väckt i målet åklagaren mot Göran Lindberg

Åtal har i dag väckts vid Södertörns tingsrätt mot Lindberg för ett fall av grov våldtäkt, tre fall av våldtäkt, ett fall av förberedelse till grov våldtäkt mot barn alternativt förberedelse till grov våldtäkt, tio fall av koppleri, sju fall av köp av sexuell tjänst och ett fall av försök till köp av sexuell tjänst. Mot tre andra tilltalade har åtal väckt för köp av sexuell tjänst och i ett fal…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Deldom avkunnad mot en av de åtalade i målet åklagaren mot Göran Lindberg m.fl.

Efter förhandlingsdagen den 7 juli 2010 lade åklagaren ned åtalet mot advokat Kerstin Koortis klient. Åtalet avsåg köp av sexuell tjänst. Åklagaren lade ned åtalet då han inte längre ansåg att brottet kunde styrkas. Kerstin Koortis klient yrkade frikännande dom och ersättning för sina kostnader. Efter överläggning avkunnade tingsrätten frikännande dom.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Södertörns tingsrätt meddelar dom i målet åklagaren mot Göran Lindberg

Göran Lindberg har idag dömts för grov våldtäkt, två fall av våldtäkt, misshandel, tre fall av koppleri, 28 fall av köp av sexuell tjänst, ett fall av försök till köp av sexuell tjänst, ett fall av medhjälp till köp av sexuell tjänst och ett fall av medhjälp till försök till köp av sexuell tjänst. Påföljden har bestämts till fängelse i sex år och sex månader. Lindberg ska betala skadestånd till…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten har idag meddelat dom i målet mot Göran Lindberg (mål nr B 6956-10)

Svea hovrätt har idag dömt Göran Lindberg för grov våldtäkt, våldtäkt, misshandel, koppleri, köp av sexuella tjänster och försök till köp av sexuell tjänst till fängelse i 6 år.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fällande dom för den 27-årige mannen som stått åtalad för omfattande kokainförsäljning

Malmö tingsrätt har idag meddelat dom i målet där en 27-årig man stått åtalad för att vid ett stort antal tillfällen sålt kokain i bl.a. Malmö. Efter en omfattande utredning, som bestått i mängder av avlyssnade samtal och utförda spaningsuppdrag åtalades mannen i våras vid Malmö tingsrätt. Ytterligare 23 personer åtalades samtidigt. De flesta för köp av kokain. Rättegången har pågått vid…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Värmlands tingsrätt dömer två personer för koppleri

Värmlands tingsrätt har idag i mål B 4790-13 dömt en kvinna och en man till tio månaders fängelse var för koppleri. Kvinnan har drivit porrklubben Afrodite i Karlstad. Mannen har hjälpt till i verksamheten. Tingsrätten har samtidigt dömt sex män för köp av sexuella tjänster.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett mål om svindleri i samband med ett planerat köp av fildelningssajten The Pirate Bay

Svea hovrätt har idag dömt en man för svindleri och bokföringsbrott till villkorlig dom med 240 timmars samhällstjänst.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kvinna döms till fängelse för koppleri

En enig Jönköpings tingsrätt dömer i dag den 49-åriga kvinna som stått tilltalad för koppleri till fyra månaders fängelse. De två män som var medtilltalade för köp av sexuell tjänst frias dock från misstanke om brott.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ingen förmånsbeskattning vid anställdas köp av aktier i onoterat bolag

Anställdas förvärv av aktier i PricewaterhouseCoopers innebär inte att de erhållit en förmån från bolaget. Kammarrätten i Stockholm avslår därför Skatteverkets överklagande.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål gällande bl.a. grovt narkotikabrott bestående i kokainförsäljning i stor omfattning i Storstockholmsområdet.

Sammanlagt 14 personer, vilka har fått fällande domar i Solna tingsrätt där målet omfattade 35 tilltalade, har dömts även av hovrätten bl.a. för försäljning respektive köp av kokain.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Överprövning av apoteksavtal avslås

Kammarrätten: Förvaltningsrätten avvisade en ansökan om överprövning av förlängningsavtal. Men avtalet är civilrättsligt giltigt och reglerar en upphandlande myndighets köp av tjänster från en leverantör och kan därför enligt kammarrätten bli föremål för överprövning. Målet har dock prövats av förvaltningsrätten och kammarrätten avslår ansökan.

Rättsområde: Offentlig upphandling