Etikettarkiv: Köpeavtal

Högsta domstolen slår fast att en skadeståndsfordran på kränkningsersättning inte kan överlåtas innan fordringen har fastställts

I ett inlägg på en blogg omnämndes en person i negativa ordalag. Personen ansåg att han blivit utsatt för förtal och yrkade skadestånd för kränkning. Under tingsrättens handläggning övertog en ideell förening käromålet. Föreningen hävdade med åberopande av ett köpeavtal att den hade förvärvat skadeståndsanspråket. Tingsrätten och hovrätten fann att fordringen inte kunde överlåtas och lämnade…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen slår fast att en skadeståndsfordran på kränkningsersättning inte kan överlåtas innan fordringen har fastställts

I ett inlägg på en blogg omnämndes en person i negativa ordalag. Personen ansåg att han blivit utsatt för förtal och yrkade skadestånd för kränkning. Under tingsrättens handläggning övertog en ideell förening käromålet. Föreningen hävdade med åberopande av ett köpeavtal att den hade förvärvat skadeståndsanspråket. Tingsrätten och hovrätten fann att fordringen inte kunde överlåtas och lämnade…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ingen framgång för KO mot internetsajt

MD-dom: Konsumentombudsmannen hade yrkat att Marknadsdomstolen vid vite skulle förbjuda internetföretaget Sulake att låta underåriga ingå köpeavtal om spel på sajten Habbo Hotell, utan att först ha fått samtycke från den underåriges förmyndare. Men KO får inget gehör för detta i domstolen, som anser att Sulakes agerande inte strider mot föräldrabalken.

Rättsområde: Föräldrabalken, Marknadsrätt

Att köpa häst

Att köpa häst. Vid köp av häst finns det mycket att tänka på. Hästen som handelsobjekt är mycket speciell; inte minst på grund av att den är dyrare än de flesta andra djur. Olika hästar skiljer sig också markant från varandra då det finns stora variationer beroende på användningsområde, ras, pris, ålder och kvalité. Det är därför viktigt att Du har ett köpeavtal som är anpassat just efter Ditt hästköp och som i största möjliga mån gör att Du undviker både formella fel samt även eventuella fel och brister hos hästen.

Vid köp av häst bör naturligtvis veterinärbesiktning ingå. Som köpare är det bra om Du anlitar den veterinär som sedan kommer att ha hand om hästen vid vaccinationer och eventuell sjukdom. Vad som är normalt och inte beror på; det finns ofta inga riktigt bestämda gränser mellan vad som är normalt och vad som är sjukligt. Olika veterinärer tillmäter iakttagna förändringar olika betydelse. Viktigt är att Du inte godtar ett gammalt veterinärintyg då en häst kan ådraga sig skador och sjukdomar efter utförd veterinärbesiktning men innan Ditt köp. Du bör också anlita en veterinär som har hästar som specialitet.

Upprätta alltid ett köpekontrakt vid köp av häst då ett rätt upprättat köpekontrakt är en god förutsättning för att undvika framtida tvister om vad som överenskommits vid köpet. Två av våra hästjurister på Waldenberg Melin Juridik har tävlingsridit under många år och har stor kunskap om hästjuridik och vet därför vad som är viktigt för Dig som köpare. Se till att få ett köpeavtal som är anpassat efter Dina behov och som ger Dig en säkerhet att falla tillbaka på i eventuella framtida tvister.

Omedelbart efter köp av hästen bör hästen försäkras i den fullständiga försäkringsformen A1; köpekontraktet bör stadga att köpet skall återgå om Du inte kan få hästen fullständigt A1-försäkrad. Försäkringsbeloppet skall uppgå till fulla köpeskillingen.

Lycka till med Ditt hästköp! Uppkommer det frågor i samband med detta är Du välkommen att kontakta en av våra hästjurister.

Köpeavtal snöskoter

Köpeavtal snöskoter – behöver du skriva ett köpeavtal för att köpa en snöskoter? Här kommer du att få ett exempel på vad ett köpeavtal ska innehålla – vi kommer att gå igenom dem väsentliga punkterna i ett köpeavtal för köp av en snöskoter. Du kommer även inom kort att kunna ladda ner en mall för att kunna skriva ett köpeavtal för att köpa en snöskoter.

Köpeavtal cykel

Köpeavtal cykel – behöver du skriva ett köpeavtal för att köpa en cykel? Här kommer du att få ett exempel på vad ett köpeavtal ska innehålla – vi kommer att gå igenom dem väsentliga punkterna i ett köpeavtal för köp av en cykel. Du kommer även inom kort att kunna ladda ner en mall för att kunna skriva ett köpeavtal för att köpa en cykel.

Köpeavtal vattenskoter

Köpeavtal vattenskoter – behöver du skriva ett köpeavtal för att köpa en vattenskoter? Här kommer du att få ett exempel på vad ett köpeavtal ska innehålla – vi kommer att gå igenom dem väsentliga punkterna i ett köpeavtal för köp av en vattenskoter. Du kommer även inom kort att kunna ladda ner en mall för att kunna skriva ett köpeavtal för att köpa en vattenskoter.

Köpeavtal motorbåt

Köpeavtal segelbåt – behöver du skriva ett köpeavtal för att köpa en motorbåt? Här kommer du att få ett exempel på vad ett köpeavtal ska innehålla – vi kommer att gå igenom dem väsentliga punkterna i ett köpeavtal för köp av en motorbåt. Du kommer även inom kort att kunna ladda ner en mall för att kunna skriva ett köpeavtal för att köpa en motorbåt.

Köpeavtal segelbåt

Köpeavtal segelbåt – behöver du skriva ett köpeavtal för att köpa en segelbåt? Här kommer du att få ett exempel på vad ett köpeavtal ska innehålla – vi kommer att gå igenom dem väsentliga punkterna i ett köpeavtal för köp av en segelbåt. Du kommer även inom kort att kunna ladda ner en mall för att kunna skriva ett köpeavtal för att köpa en segelbåt.

Köpeavtal bil

Köpeavtal bil – behöver du skriva ett köpeavtal till köp av en bil? Här kommer du att få ett exempel på vad ett köpeavtal ska innehålla – vi kommer att gå igenom dem väsentliga punkterna i ett köpeavtal för köp av en bil. Du kommer även inom kort att kunna ladda ner en mall för ett köpeavtal.

Köpeavtal

Köpeavtal – behöver du ett köpeavtal för att köpa en bil, båt, fastighet, bostadsrätt, hus, hund, MC?

Köpekontrakt

Köpekontrakt – behöver du ett köpekontrakt för att köpa en bil, båt, fastighet, bostadsrätt, hus, hund, MC?