Etikettarkiv: Koppleri

Dom angående människohandel

Örebro tingsrätt har idag dömt en man och en kvinna för människohandel av en ung kvinna som rekryterats i ett europeiskt land i syfte att sälja sex i Sverige. Mannen dömdes därutöver även för koppleri då han främjat bland annat den medtilltalade kvinnans prostitution.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i ett omfattande mål om koppleri m.m

Tingsrätten har funnit att en far och hans son har drivit koppleriverksamhet i Stockholm under hösten 2006. Åklagaren påstod i åtalet att den verksamheten drivits tillsammans med annan koppleriverksamhet, som drevs av en annan av faderns söner. Rätten har dock inte funnit bevisat att koppleriverksamheten drivits gemensamt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Åtal väckt i målet åklagaren mot Göran Lindberg

Åtal har i dag väckts vid Södertörns tingsrätt mot Lindberg för ett fall av grov våldtäkt, tre fall av våldtäkt, ett fall av förberedelse till grov våldtäkt mot barn alternativt förberedelse till grov våldtäkt, tio fall av koppleri, sju fall av köp av sexuell tjänst och ett fall av försök till köp av sexuell tjänst. Mot tre andra tilltalade har åtal väckt för köp av sexuell tjänst och i ett fal…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Södertörns tingsrätt meddelar dom i målet åklagaren mot Göran Lindberg

Göran Lindberg har idag dömts för grov våldtäkt, två fall av våldtäkt, misshandel, tre fall av koppleri, 28 fall av köp av sexuell tjänst, ett fall av försök till köp av sexuell tjänst, ett fall av medhjälp till köp av sexuell tjänst och ett fall av medhjälp till försök till köp av sexuell tjänst. Påföljden har bestämts till fängelse i sex år och sex månader. Lindberg ska betala skadestånd till…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i det s.k. Kopplerimålet

Malmö tingsrätt har i dag dömt fyra personer för olika brott i samband med den s.k. kopplerihärvan i Malmö i mars och april 2010. En person döms för grovt koppleri till fängelse ett år. En annan döms för grovt koppleri och våldtäkt mot barn till fängelse tre år och sex månader samt utvisning. Vidare döms en person för våldtäkt mot barn till två års fängelse och utvisning. Slutligen döms en pers…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten har idag meddelat dom i målet mot Göran Lindberg (mål nr B 6956-10)

Svea hovrätt har idag dömt Göran Lindberg för grov våldtäkt, våldtäkt, misshandel, koppleri, köp av sexuella tjänster och försök till köp av sexuell tjänst till fängelse i 6 år.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tingsrätten har idag dömt fem personer för koppleribrott efter 20 dagars förhandlingar och genomgång av 6 000 sidor utredning.

Tingsrätten har på grund av avlyssnade samtal, polisspaningar och Skypekonversationer samt kvinnornas berättelser funnit att brotten i huvudsak är styrkta. Den huvudåtalade kvinnan döms för grovt koppleri och försök till utpressning till fängelse tre år. Hon ska även utvisas och förbjuds att återvända inom 10 år. Hennes make döms också för bland annat grovt koppleri  till fängelse i 2 år 6…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Sex män dömda för organiserad prostitutionsverksamhet i Göteborg

Sex män som åtalats för att ha organiserat prostitution med rumänska kvinnor i Göteborg döms för grovt koppleri. Två av männen har dessutom gjort sig skyldiga till människohandel. Männen döms till fängelse mellan 3 och 6 år samt utvisning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt dömer tre personer för grovt koppleri avseende prostitutionsverksamhet i Stockholm

I målet har prövats om tre rumänska medborgare har varit inblandade i prostitutionsverksamhet i Stockholm under delar av åren 2011 och 2012.  Hovrätten dömer nu, i likhet med tingsrätten, personerna för grovt koppleri till fleråriga fängelsestraff.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt dömer tre personer för grovt koppleri avseende prostitutionsverksamhet i Stockholm

I målet har prövats om tre rumänska medborgare har varit inblandade i prostitutionsverksamhet i Stockholm under delar av åren 2011 och 2012.  Hovrätten dömer nu, i likhet med tingsrätten, personerna för grovt koppleri till fleråriga fängelsestraff.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Värmlands tingsrätt dömer två personer för koppleri

Värmlands tingsrätt har idag i mål B 4790-13 dömt en kvinna och en man till tio månaders fängelse var för koppleri. Kvinnan har drivit porrklubben Afrodite i Karlstad. Mannen har hjälpt till i verksamheten. Tingsrätten har samtidigt dömt sex män för köp av sexuella tjänster.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fällande dom i det s.k. modellfotografmålet

Stockholms tingsrätt har idag dömt den s.k. modellfotografen för flera fall av grovt koppleri och våldtäkt. Det rör sig om ett stort antal unga kvinnor som under flera år har förmedlats till sexköpare av den åtalade. Han har även dömts för att ha våldtagit några av kvinnorna som han har haft kontakt med. Han har tagit kontakt med kvinnor på bl.a. modellsidor på internet och utgett sig för att…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om grovt koppleri m.m.

Svea hovrätt har i dag dömt en man bl.a. för grovt koppleri och bestämt påföljden till fängelse i åtta år. Hovrätten har även beslutat att den åtalade ska betala skadestånd. Hovrättens dom innebär att tingsrättens domar ska stå fast i de flesta delar.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kvinna döms till fängelse för koppleri

En enig Jönköpings tingsrätt dömer i dag den 49-åriga kvinna som stått tilltalad för koppleri till fyra månaders fängelse. De två män som var medtilltalade för köp av sexuell tjänst frias dock från misstanke om brott.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fem och ett halvt års fängelse för grovt koppleri och våldtäkt

Södertörns tingsrätt har idag meddelat dom i ett stort kopplerimål. Huvudmannen döms för att i Polen och Sverige ha rekryterat polska kvinnor i syfte att utnyttja dem för prostitution som han sedan organiserat. Han döms även för att ha utnyttjat kvinnorna ekonomiskt genom att han tagit hälften av de inkomster de fått när de sålt sexuella tjänster. Verksamheten har omsatt omkring 2 milj. svenska…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen