Etikettarkiv: kostnadsersättning

Upphandlingsskadeståndsrätt (II) – frågor om kontraktsintresse, kostnadsersättning och skälighetsuppskattning

Överträdelse av upphandlingslagen ger ”i princip” rätt till skadestånd för en förfördelad leverantör avseende utebliven vinst samt kostnader för upphandlingsdeltagandet. Men ”i praktiken” inskränks denna skadeståndsmöjlighet beroende på omständigheter som den upphandlande myndigheten kontrollerar. Detta demonstreras i en ny dom från HD. Ett problem att kritiskt utvärdera är därmed, huruvida lagregleringen är funktionell – eftersom myndigheterna i viss utsträckning ges friheten, att välja åtgärder som förtar ansvaret för de fel man begått.

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Offentlig upphandling

RÅ 2009 ref. 31

Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig på ett förfarande med upprepade interna överlåtelser av aktier.
Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2009 ref. 31