Etikettarkiv: kreditvärdig

Kreditrating hos annat kreditföretag uppfyllde skall-kravet

Kammarrätten: Kommunen krävde att anbudsgivaren uppfyllde minst riskklass 3 enligt UC eller motsvarande institut. Men trots att vinnande anbud endast uppfyllde riskklass 1, anser kammarrätten att kravet på ekonomisk stabilitet var uppfyllt eftersom vinnaren ansågs kreditvärdig hos annat kreditinstitut.  

Rättsområde: Offentlig upphandling