Etikettarkiv: Kronofogden

Högsta domstolen tillämpar möjligheten att pröva en prejudikatfråga trots att hovrätten inte har meddelat prövningstillstånd där.

Ett företag skulle enligt en i en dom fastställd förlikning betala ett belopp till en f.d. arbetstagare. Vid betalningen gjorde företaget ett skatteavdrag. Arbetstagaren vände sig med domen till Kronofogden för att få ut ett belopp som motsvarade skatteavdraget från företaget. Kronofogden beslutade att beloppet skulle utmätas eftersom det inte var visat att skulden var betald. Utmätningsbeslute…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen tillämpar möjligheten att pröva en prejudikatfråga trots att hovrätten inte har meddelat prövningstillstånd där.

Ett företag skulle enligt en i en dom fastställd förlikning betala ett belopp till en f.d. arbetstagare. Vid betalningen gjorde företaget ett skatteavdrag. Arbetstagaren vände sig med domen till Kronofogden för att få ut ett belopp som motsvarade skatteavdraget från företaget. Kronofogden beslutade att beloppet skulle utmätas eftersom det inte var visat att skulden var betald. Utmätningsbeslute…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen tillämpar möjligheten att pröva en prejudikatfråga trots att hovrätten inte har meddelat prövningstillstånd där.

Ett företag skulle enligt en i en dom fastställd förlikning betala ett belopp till en f.d. arbetstagare. Vid betalningen gjorde företaget ett skatteavdrag. Arbetstagaren vände sig med domen till Kronofogden för att få ut ett belopp som motsvarade skatteavdraget från företaget. Kronofogden beslutade att beloppet skulle utmätas eftersom det inte var visat att skulden var betald. Utmätningsbeslute…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Pt för verkställighet av dom med räknefel

HD: Ett byggbolag fick rätt mot två privatpersoner som de byggt ett hus åt och skulle enligt tingsrättens dom få 2,7 miljoner kronor i ersättning. Dock räknade tingsrätten fel i domen, men beslutade att rättelse inte skulle ske. Efter byggbolagets ansökan meddelade Kronofogden beslut om verkställighet. HD ska nu pröva om det föreligger hinder mot verkställighet.

Rättsområde: Utsökningsrätt