Etikettarkiv: Kungliga biblioteket

Kungliga bibliotekets avtal med Riksarkivet omfattades av upphandlingsplikt men kunde inte överprövas

Kungliga biblioteket ingick avtal med Riksarkivet om digitalisering av pliktlevererade dagstidningar. Depona AB begärde överprövning av avtalet. Eftersom Deponas ansökan om överprövning kom in till förvaltningsrätten mer än sex månader efter det att avtalet ingicks kom dock ansökan in för sent. Förvaltningsrättens beslut att avvisa ansökan om överprövning var därmed riktigt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen