Etikettarkiv: Kurs

Högsta domstolen dömer två universitetsstudenter för förtal för uppgifter i en uppsats

De två studenterna deltog i en kurs om ekonomisk brottslighet vid Linköpings universitet. Inom ramen för kursen skrev de tillsammans en uppsats som handlade om en person som dömts för upprepade fall av ekonomisk brottslighet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen dömer två universitetsstudenter för förtal för uppgifter i en uppsats

De två studenterna deltog i en kurs om ekonomisk brottslighet vid Linköpings universitet. Inom ramen för kursen skrev de tillsammans en uppsats som handlade om en person som dömts för upprepade fall av ekonomisk brottslighet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

NJA 2005 s. 252

Underlåtenhet att bevara verifikationer avseende varje enskilt köruppdrag i taxirörelse har stått i strid med bokföringslagen, men har inte ansetts medföra att rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Åtal för bokföringsbrott har därför ogillats. Fortsätt läsa NJA 2005 s. 252