Etikettarkiv: kvarlåtenskap

Arvsordning

Ärvdabalken stadgar en viss arvsordning genom att dela in arvingar i arvsklasser. När en arvsklass är uttömd, träder nästa arvsklass i arvsordningen in.

Första arvsklassen i arvsordningen är bröstarvingar, det vill säga den avlidens barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare.

Andra arvsklassen, som alltså träder in om det inte finns bröstarvingar omfattar den avlidnes föräldrar och syskon, både helsyskon och halvsyskon.

Tredje arvsklassen i arvsordningen, vilken träder in när det varken finns arvingar i första eller andra arvsklassen, omfattar föräldrars syskon. Finns det inte heller några syskon till den avlidens föräldrar, träder inte föräldrars syskonbarn, det vill säga kusiner in. Kusiner ärver alltså inte den avlidne och ingår inte i arvsordningen.

För det fall det inte finns några arvingar alls tillfaller den avlidnes kvarlåtenskap istället allmänna arvsfonden.

Om en avliden person efterlämnar make eller maka ärver denne före gemensamma bröstarvingar. För det fall den avlidne efterlämnar bröstarvingar som inte är barn till efterlevande make eller maka ärver dessa barn, s.k. särkullbarn. Efterlevande make eller maka ärver i dessa fall inte alls om inte makarna har ett testamente.

Sambor ärver inte varandra, det krävs testamente för att sambor ska ärva den avlidna sambons kvarlåtenskap.

Man kan alltid upprätta ett testamente för att själv råda över sin kvarlåtenskap, så sätt kan arvsklassernas funktion och därmed den lagstadgade arvsordningen slås ut. En person som helt saknar arvingar kan upprätta ett testamente till någon person, fond eller stiftelse, för att på så vis rikta sitt arv istället för att kvarlåtenskapen tillfaller allmänna arvsfonden.

För hjälp och rådgivning rörande arvsordning är ni välkomna att kontakta oss på Waldenberg Melin Juridik.

Arvsskifte

Arvsskifte (Arvskifte) är fördelningen av en avliden persons dödsbo (dennes kvarlåtenskap) som sker  mellan arvingar och universella testamentstagare. Innan ett arvskifte kan ske måste först en boutredning göras och sen så förrättas en bouppteckning och slutligen sker arvsskiftet. Om den avlidne efterlämnar en make/maka så måste först en bodelning göras för att avskilja den efterlevandes andel i det samlade giftorättsgodset.

Reglerna om arvsskifte finns i ärvdabalken 23 kap.

Arvsskifte är fördelningen av en avliden persons dödsbo (dennes kvarlåtenskap) som sker  mellan arvingar och universella testamentstagare.

Innan ett arvskifte kan ske måste först en boutredning göras och sen så förrättas en bouppteckning och slutligen sker arvsskiftet.

Om den avlidne efterlämnar en make/maka så måste först en bodelning göras för att avskilja den efterlevandes andel i det samlade giftorättsgodset.

Reglerna om arvsskifte finns i ärvdabalken 23 kap.