Etikettarkiv: lag

Skattemål:

Fråga om reglerna om skattebefriad förbrukare av bränsle i 8 kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi utgör ett sådant förfarande som avses i 6 kap. 1 § samma lag med följd att bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om bl.a. ersättning för kostnader gäller. (Mål nr 1624-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 121-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Blogginlägg om internationell rätt

Vår värld blir alltmer globaliserad. I veckans blogginlägg skriver tingsnotarien Martina Raadik om vad som händer när frågor med internationell anknytning kommer till domstolen. Är det möjligt för en svensk domstol att tillämpa annan lag än svensk lag?

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning för kostnader

Fråga om reglerna om skattebefriad förbrukare av bränsle i 8 kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi utgör ett sådant förfarande som avses i 6 kap. 1 § samma lag med följd att bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om bl.a. ersättning för kostnader gäller. (Mål nr 1624-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 121-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om reglerna om skattebefriad förbrukare av bränsle i 8 kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi utgör ett sådant förfarande som avses i 6 kap. 1 § samma lag med följd att bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om bl.a. ersättning för kostnader gäller. (Mål nr 1624-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 121-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Striderna om strejkvapnet

Rätten att strejka ifrågasätts i dag både nationellt och inom Europa.I EU pågår ett spel för att begränsa följderna när flygledare strejkar. Och i Göteborg väcker Hamnarbetarförbundets konflikt med arbetsgivarna krav på inskränkningar när det gäller strejkvapnet.Lag & Avtal har därför besökt både flygledartornet och hamnen för att reda ut varför striderna rasar.

Hamnkonfliktens moment 22

STREJK. Hamnarbetarförbundets stridsåtgärder i Göteborgs hamn kan stjälpa den svenska konflikträtten. Förbundet har erbjudits avtal i utbyte mot fredsplikt. Många frågar sig varför de inte skriver på, men Lag & Avtal kan avslöja att ingen lösning skulle ge förbundet rätt till förhandlingar om medlemmarnas villkor.

Statens avtal i hamn

Nu är avtalen slutna på det statliga området. Det innebär att alla stora avtalsområden är färdigförhandlade.   Arbetsgivarverkets nya förhandlingschef Anna Falck är nöjd med den första statliga avtalsrörelse som hon lett, när avtalen för 200 000 medarbetare är undertecknade.  – Det här ger mersmak, säger hon till Lag & Avtal.

Fel att övervaka elektroniska kommunikation

Integritet. Europadomstolen för mänskliga rättigheter slår fast att en arbetsgivare i Rumänien inte hade rätt att övervaka en anställd – med hänvisning till respekten för den anställdes privatliv: – Vi har länge efterlyst en lag om arbetstagares personliga integritet, säger Dan Holke, vd och chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Högsta domstolen har nu avgjort sitt första mordfall med tillämpning av den nya straffskalan för mord. Påföljden blev fängelse i sexton år.

Den 1 juli 2014 ändrades straffskalan för mord. Syftet var att domstolarna i en majoritet av fallen ska döma till fängelse på livstid. Själva lagändringen bestod i att det i paragrafen lades till att livstidsstraff ska tillämpas ”om omständigheterna är försvårande”. HD har kommit fram till den nya lagtexten inte stämmer med motiven och att det då är lagtexten som ska ha företräde. Någon grund f…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Industriavtalet – glödhett i 20 år

I 20 år har det ifrågasatta industriavtalet styrt de svenska avtalsrörelserna. Enligt industrins toppförhandlare kan heller ingen annan ta över ledartröjan och sätta märket.Nu svänger modellens tyngsta motståndare. I en intervju med Lag & Avtal säger nationalekonom Lars Calmfors för första gången att industrin även fram­över måste sluta det första löneavtalet.

Här blev snacket om kompetens verkstad

Behovet av kompetens­utveckling för individen och företagandet har debatterats i decennier.Ändå saknas en samsyn om vad kompetensutveckling egentligen är – och vem som ska betala för den. Lag & Avtals reporter Lena Gunnars undersöker varför frågan om det livslånga lärandet enar parterna, fast utan att det leder till handling.