Etikettarkiv: lager

#juridik Dom: Skulder i ett finansiellt företag utgör lager, ska skattemässigt värderas som övriga finansiella instrument

#juridik Dom: Skulder i ett finansiellt företag utgör lager, ska skattemässigt värderas som övriga finansiella instrument

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Golvlutningsfel kan åtgärdas genom nytt lager klinker

Hovrättsdom: Mannen ansåg att det skulle kosta cirka 60.000 kronor att åtgärda den felaktiga golvlutningen i badrummet medan bolaget menade att det gick att åtgärda för drygt 15.000 kronor genom ett nytt lager klinker. Hovrätten instämmer i bolagets bedömning och mannen får istället betala cirka 56.000 kronor som han hållit inne för arbetet.

Rättsområde: Fordringsrätt, Fastighetsrätt

Stängning av lager ska ersättas

Hovrätten: Bristande takskottning tvingade Rusta att stänga sitt centrallager och därför får bolaget rätt till skadestånd av hyresvärden för hinder och men i nyttjanderätten. Bland annat ger nedgång i omsättningen ersättning för uteblivet täckningsbidrag med 4 miljoner kronor.

Rättsområde: Fastighetsrätt

Övervärde i lager inte motbevisat

Hovrättsdom: Den tidigare styrelseledamoten frias från personligt ansvar för det konkursade bolagets hyresskuld. Borgenären har inte motbevisat ledamotens påstående - till bestridande av kapitalbrist - att det fanns ett betydande övervärde i lagret.

Rättsområde: Aktiebolagsrätt